Møllevenner i Fredensborg Møllelaug har afholdt deres første ordinære generalforsamling, og det kan nu konstateres, at lauget er kommet for at blive.

Lige nu er der 54 husstande med samlet 85 møllevenner. Deraf er der 13 personer som også vil yde en indsats som møllepassere.

Vi arbejder for at bevare de historiske kornmøller, som efterhånden er ret sjældne i Danmark og ikke, som nogle fejlagtigt tror, for at få mølleparker til lands eller til vands.

Begge kommunens historiske møller er lige nu under kraftig renovering, men indenfor få måneder skulle de gerne igen rejse sig som ”fugl Phønix” og baske med vingerne.
Forinden skal møllepasserne dog på kursus for at lære at vedligeholde dem, og at kunne køre rigtigt og sikkert med de gamle maskiner.

Generalforsamlingen bød ikke på store overraskelser, idet der var genvalg af Elton Seierø og Niels Erik Bølling, samt nyvalg af Vagn Hansen og Vibeke Fenger.
Regnskabet udviser et rimeligt overskud, selv om kontingentet kun svarer til ca. 27 øre om dagen pr. husstand.
Medlemmerne havde været begejstret for den tur, møllelauget arrangerede til Frilandsmuseets møller i efteråret, og man håber på andre gode oplevelser. Også det lille medlemsblad, hvis andet nummer blev omdelt på mødet, fik mange rosende ord med på vejen.

Efter generalforsamlingen fortalte konsulent Thomas Nielsen om forarbejdet og tilblivelsen af det, der nu er blevet kendt som Skolen i Virkeligheden, et projekt der vandt kommunernes Innovationspris 2012 som bedst i landet.
Det startede som en tanke i forbindelse med, at skolebørn skulle dyrke en lille parcel i projektet Haver til Maver” ved ”De Fire Årstider” på Krogerup, men udviklede sig roligt med, at en landmand fortalte børnene om dyrkning af jorden, og en kok lærte dem at tilberedning maden.
Flere og flere lokale specialister kom på banen og undervisningen er blevet matrikelløs, fordi den kommer rundt på mange lokaliteter i og omkring kommunen.

Der er nu udarbejdet et koncept som giver undervisere mulighed for at søge aktiviteter i mange kategorier, hvor lokale fagfolk og specialister kan supplere undervisningen med deres faglige viden. Fredensborg Møllelaug er således én af samarbejdspartnerne, hvor især Højsager Mølle og omgivelserne kan blive et nyttigt læringsrum i forbindelse med fag som historie, samfundsfag, sløjd, natur og teknik, biologi og sikkert mange andre.
Alle elever i Fredensborg skal tilbydes aktiviteter, men det er ikke begrænset til de store elever. Såvel børnehaver som indskoling er også velkomne, og møllepasserne giver desuden gerne tilbuddet til vore ældre borgere fra daginstitutioner og foreninger.

Desværre var flere andre interessante aktiviteter, såvel i kommunen som i KL, medvirkende til at en del meldte afbud til møllelaugets oplysende møde.

Man kan læse mere på hjemmesiderne:
www.skolenivirkeligheden.dk og www.fredensborg-mollelaug.dk

{jcomments on}