Plan- miljø- og klimaudvalget i Fredensborg Kommune drøftede på deres seneste møde, en ansøgning om etablering af en IRMA forretning på posthusgrunden i Fredensborg.

Kommunens administrationen havde indstillet til udvalget at deres vurdering var , at kommunen ud fra en planmæssig betragtning ikke bør fremme sagen, bl.a. ved salg af kommunalt areal. Administrationen anbefaler at følge detailhandelsanalysens anbefalinger om at koncentrere detailhandlen centralt i bymidten, for at opnå maksimal handelsmæssig synergieffekt butikkerne i mellem. Særligt dagligvarebutikker har en stor kundestrøm, som de mindre udvalgsvarebutikker kan drage fordel af.


Indstillingen blev vedtaget af udvalget, idet udvalget ønsker at afvente resultatet af Realdaniaprojektet og anmoder administrationen om at indlede dialog med COOP om en anden mulig placering af en Irma.