Fra mandag den 3. marts har Fredensborg Kommune indført én indgang for erhvervslivet. Virksomheder, der vil i kontakt med kommunen, skal fremover henvende sig til den nye Erhvervsservice, der fysisk er beliggende ved borgerservice. 

Det skal være med til at sikre bedre service og hurtigere sagsbehandling.  

Etableringen af én indgang er blot et af flere initiativer i den kommende tid, der skal gøre det lettere at være virksomhed i Fredensborg Kommune og samtidig forbedre den løbende dialog mellem kommune og det lokale erhvervsliv.

Derudover skal kommunens erhvervsservice også arbejde målrettet med at tiltrække virksomheder til kommunen.

Etableringen af én indgang er en udløber af den Erhvervs- og Turismepolitik, som blev vedtaget af Byrådet i 2013. Den skal gå på to ben.

Det ene handler om, at henvendelser fra virksomheder om f.eks. bygge- og miljøsager bliver koordineret og prioriteret på en mere hensigtsmæssig måde fremover, ligesom der vil blive lagt vægt på dialog med den enkelte virksomhed om sagsforløbet.

Det andet ben handler om en mere proaktiv erhvervsindsats og dialog med hele kommunens erhvervsliv. F.eks. i form af flere arrangementer med deltagelse af erhvervslivet, målrettet information til kommunens virksomheder, velkomstmøder for nye virksomheder og meget andet.

”Det skal være lettere at drive virksomhed i Fredensborg Kommune. Vi skal yde en endnu bedre service over for de virksomheder, der har brug for den, end vi gør i dag.

Med etableringen af Erhvervsservice og den nye indgang for erhvervslivet starter vi på en frisk med fokus på en mere effektiv, hurtig og koordineret sagsbehandling – og en bedre dialog med virksomhederne”, siger formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard og fortsætter:    

”En velfungerende og attraktiv kommune afhænger af, at vi kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder.

Det skal den styrkede erhvervsindsats hjælpe os med. Vi kan ikke ændre erhvervslivets tilfredshed markant fra den ene dag til den anden.

Det vil være urealistisk. Men med en målrettet indsats er det målsætningen, at man løbende skal kunne se forbedringer af sagsbehandlingstider og vores dialog med erhvervslivet”.

 

Iværksættermiljø

Fredensborg Kommune tilbyder allerede i dag rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder.

Det sker gennem Iværksætterhuset, som 9 nordsjællandske kommuner er gået sammen om. Bl.a. med start-up møder og individuel rådgivning. Som supplement til dette overvejes det nu, om Fredensborg Kommune skal stille rammer til rådighed, hvor man tilbyder nye iværksættere at samles under et tag og dermed får skabt et egentligt iværksættermiljø.

 

”For at styrke iværksættermiljøet og for at forbedre iværksætternes mulighed for at overleve, vil vi i den kommende tid tage initiativ til at få undersøgt, om vi inden for en ansvarlig økonomisk ramme kan etablere et iværksættermiljø under samme tag.

For hver iværksætter, der overlever, sikrer vi ikke bare vedkommende beskæftigelse, men skaber også grundlaget for flere arbejdspladser i kommunen. Det er alfa og omega i disse tider, hvor mange er ramt af ufrivillig arbejdsløshed”, slutter borgmester Thomas Lykke Pedersen.