Tidligere formand for Fredensborg Handels & Håndværkerforening, Tømrermester Holger Veiby Jensen er død.

Han blev 83. år gammel.

 

 

Holger Veiby afløste i 1975 Købmand Georg Nielsen som formand for foreningen.

 

En post Holger Veiby bestred i over 20 år.

 

Ved sin afgang i 1996 udnævntes Holger Veiby til  Æresmedlem.

 

Holger Veiby arbejdede utrætteligt for Foreningens ve og vel.

 

Holger Veiby var en god organisator og inspirator. i 90. året for foreningens fødsel  skaffede Holger Veiby medlemslokale og depot på Lyhnesvej 2.

Ved 100 års jubilæet i 1988 lykkedes det, at købe lokalerne på Lyhnesvej kaldet ”Loftet” og Holger Veiby stod i spidsen for renoveringen og ombygning af lokalerne i de næste år.

  Torsdagsaftenerne hvor de handlende og håndværkerne kunne mødes i uformelt forum, blev startet af Holger Veiby I jubilæumsåret.  

I slutning af sin formandsperiode genoplivede Holger Vejby  ”Menigheden”  en kreds af foreningsmedlemmer og borgere som mødes en gang om måneden til god mad og socialt samvær.

I ”Menigheden” havde Holger Veiby titel af Præsident.

Som ivrig debattør var Holger Veiby en god bekendt af de lokale medier.

Efter sin formandstid forblev Holger Veiby en væsentlig del af foreningen.

Hjalp hvor han kunne. Holger Veiby var også foreningens filmmand blandt andet til Kongehuset store begivenheder, byfester og foreningens store arrangementer og holdt foredrag og filmaftener ude i byen og på Loftet.

Holger Veibys humor og historier på svensk er legendarisk .

Til det sidste deltog Holger Veiby i husudvalges  Billardklub, hver onsdag eftermiddag på loftet – Holger Veiby var en sand foreningsmand af en støbning som snart ikke findes mere – en brav mand er gået bort.

 

 

Ære være hans minde.

Fredensborg Handels & Håndværkerforening

Formand Jes Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{fcomments on}