Efter store investeringer og stadig stigende efterspørgsel kniber det med plads i lokalerne på Højvangen i Fredensborg. Det er der nu en positiv dialog med kommunens byggemyndighed om. 

AH Finmekaniks speciale er produktion af ekstremt præcise stålelementer til bl.a. medicinalindustrien. Siden Jimmi Myhre Nielsen og Claus Mandel overtog virksomheden for et par år siden, har de investeret i nye højteknologiske maskiner og øget både produktionen og indtjeningen markant. Men det begynder at knibe med plads til både de store maskiner og de i alt otte beskæftigede.

"VI har godt gang i både hjemmemarkedet og eksporten, så der er fuld gang i produktionen på vores nye maskiner. Derfor er vi ved at undersøge, hvordan vi kan udvide vores lokaler, så vi forhåbentligt kan fortsætte med at investere i fremtiden på Højvangen i Fredensborg ", siger Jimmi Myhre Nielsen, der ejer og leder AH Finmekanik sammen med Claus Mandel.

For borgmester Thomas Lykke Pedersen er det vigtigt, at der er plads til, at vækstvirksomheder som AH Finmekanik kan blive i kommunen:

"Vi har brug for et dynamisk og bredt funderet erhvervsliv. Derfor er det vigtigt, at vi både kan rumme mange forskellige brancher og de virksomheder, som vækster og gerne vil blive i kommunen. Vi må derfor altid se kreativt på vores muligheder".

Den vurdering deler Lars Søndergaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

"Vi kan og skal hjælpe vores lokale virksomheder på mange måder, herunder ikke mindst deres muligheder for at udvide. Derudover glæder jeg mig over, at AH Finmekanik både har et godt samarbejde med vores jobcenter og har haft et godt udbytte af sparring om opdyrkning af nye eksportmarkeder med Erhvervshus Hovedstaden, som er kommunens tilbud på erhvervsfremme indsatsen til bl.a. mindre virksomheder.

Efter politikernes besøg har virksomheden afholdt et møde med kommunens byggemyndighed om mulighederne for at kunne udvide lokalerne på Højvangen, og det er der nu en positiv dialog om.

Billedetekst: Jimmi Myhre Nielsen og Claus Mandel fra AH Finmekanik foran en af deres avancerede nyindkøbte maskiner sammen med erhversrådsformand John Hemming, udvalgsformand Lars Søndergaard, Thomas Jürgensen og Aage Andersen fra hhv. Humlebæk Erhvervsforening og Fredensborg Handel- og Håndværkerforening samt borgmester Thomas Lykke Pedersen.