Fredensborg Kommune er rykket fra en plads som nr. 79 i 2012 til en plads som 77 i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner.

En lille fremgang, men der er stadig behov for forbedringer.

På den positive side klarer Fredensborg Kommune sig rigtig godt på velfærdsserviceområdet, hvor kommunen er blandt landets bedste. Også kommunens image er godt hos erhvervslivet, ligesom infra-strukturen vurderes pænt.

På de øvrige områder, bl.a. når det gælder dialogen med er-hvervslivet og skatte- og afgiftstrykket, er der generelt fremgang, selvom det fortsat ikke er helt tilfredsstillende.

På den ene side er jeg meget tilfreds med, at der hvor vi har prioriteret ressourcerne - bl.a. på velfærdsområdet - der klarer vi os som kommune godt. Jeg er også tilfreds med, at der derudover generelt set er fremgang på de øvrige områder. På den anden side er det ikke tilfredsstillende, at vi fortsat ligger i den dårligste halvdel. Særligt på sagsbehandlingsområdet, synes jeg vi står med nogle udfordringer” udtaler formand for Fritids- og Erhvervsudvalget Per Frost Henriksen. (foto)

 

Hånd om udfordringer Med det nyligt indgåede budgetforlig for 2014 blandt alle byrådets partier, bliver skatte- og afgiftstrykket nedsat. Også for erhvervslivet i form af lavere dækningsafgift og lavere byggesagsgebyrer. Samtidig har Byrådet besluttet at opprioritere sagsbehandlingen og dialogen med erhvervslivet ved, at der fra 2014 etableres én indgang til kommunen for erhvervslivet.

”Det er ikke tilfældigt, at vi har besluttet at prioritere erhvervslivet noget mere. Vi ønsker nemlig både at være en attraktiv kommune at bo i og drive erhverv i. Det sidste gælder ikke mindst i en tid, hvor der er behov for endnu flere lokale arbejdspladser, som kommer alle til gavn” slutter Per Frost Henriksen.

Fredensborg Kommune har ved siden af Dansk Industris under-søgelse selv fået gennemført en mere grundig analyse af er-hvervslivets tilfredshed med kommunen. Her er resultaterne væsentligt mere positive. Den overordnede tilfredshedsgrad er på 78 pct., hvis man inkluderer gruppen af neutrale.

FOTO: Formand for Fritids- og Erhvervsudvalget Per Frost Henriksen (A)

{fcomments on}