På halvandet år er det lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i byggesager med næsten 60 dage til nu 42 dage. Den udvikling mødes med tilfredshed hos formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, som har haft stort fokus på at nedbringe såvel sagspukler som sagsbehandlingstider:

"Vi er i udvalget meget tilfredse med, at vores administration har reduceret sagsbehandlingstiden markant. Dermed kan borgere og virksomheder langt hurtigere komme i gang med deres projekter end tidligere. Det ved vi, har stor betydning for dem", siger udvalgsformand Lars Simonsen, og fortsætter:

"Udvalget glæder sig især over den målbevidste indsats for at leve op til de såkaldte servicemål, som sætter en fælles national standard for sagsbehandlingstiden. Her viser de nye tal, at vi nu overholder servicemålene i langt de fleste sager, hvilket er super flot. Når det er sagt, så undgår vi næppe nogensinde den type sager, hvor virkeligheden ikke passer til de forskellige standarder, hvilket kan forlænge sagsbehandlingen. Så derfor vil nogle borgere og virksomheder også fremover opleve en længere sagsbehandlingstid, end de måske først havde forventet".

At det er lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden skyldes en række indsatser, bl.a. udpegelsen af en rutineret faglig koordinator og et nyt kompetent hold af medarbejdere. Derudover lægges stor vægt på at gennemføre en konstruktiv dialog mellem kommune og ansøger både før og under en byggesag.

I det nye år bliver det derfor igen muligt at "booke en byggesagsbehandler" til en forhåndsdialog via kommunens hjemmeside.