På erhvervsrådets møde den 15. september var der opbakning til FORMAT-projektet, som kan bidrage til at borgerne kan handle langt mere lokalt i de nye store butikker end i dag.

Fredensborg Erhvervsråd er tilfredse med de forelagte planer og butiksstørrelser i FORMAT-projektet på Cirkelhusgrunden.

"Vi havde en god drøftelse af planerne på grunden og hvilken størrelse butikker, som planerne muliggør. På den baggrund bakker erhvervsrådet op om projektet og ser frem til, at vi med de nye butikker kan reducere det store handelsunderskud, som i dag præger kommunen", siger John Hemming, der er formand for erhvervsrådet.

Rådets udtalelse om projektet er gengivet herunder.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen glæder sig over, at der nu er fuld klarhed over det lokale erhvervslivs opbakning til projektet.

"FORMAT-projektet indeholder et fantastisk løft af hele området ved Cirkelhuset og dermed også Kokkedal. Jeg glæder mig ved udsigten til mange nye lokale arbejdspladser og at kommunens borgere nu får langt lettere ved at handle tæt på deres bopæl".

Erhvervsrådets udtalelse:

"På erhvervsrådsmødet den 15. september 2021 fik Fredensborg Erhvervsråd en præsentation af FORMAT-projektet og udlæg til detailhandel i den nye bymidte ved Cirkelhusgrunden/Fredensborg Kommunes rådhus. Efter en drøftelse af FORMAT-projektet udtaler Fredensborg Erhvervsråd følgende:

"Et enigt Erhvervsråd konstaterer, at en stor del af borgernes handel af udvalgsvarer i dag sker uden for kommunen - nemlig 74 %. Det svarer til et handelsunderskud på omkring 700 mio. kr. årligt. Vi ser derfor med tilfredshed på, at der med kommuneplantillægget skabes grundlag for at denne ubalance nedbringes og borgerne i højere grad får mulighed for at handle mere lokalt.

Kommunens eksisterende butikscentre og handelsstrøg skal understøttes af kommunal planlægning og byudvikling, så de forbliver attraktive tilbud i nærområdet. Fredensborg Kommune er i gang med en revitalisering af Nivå bymidte og planlægger for nye projekter i både Fredensborg og Humlebæk. Det støtter vi!

Erhvervsrådet finder det afgørende, at planlægning for bymidteprojektet FORMAT i videst mulige omfang understøtter kommunens eksisterende handelsliv. Det skal derfor sikres, at butiksstørrelserne henvender sig til butikker, der vil supplere borgernes indkøbsmuligheder. Derfor anbefaler Erhvervsrådet, at Formatprojektet planlægges for store butikker, idet der alene etableres fire butikker på minimum 500 m2 og fire butikker på minimum 750 m2. Det forudsættes, at det eksisterende erhvervsliv, der allerede ligger i Cirkelhuset, kan blive i disse butikker. Erhvervsrådet opfordrer til, at de 26.000 m2 til butikker i den kommende lokalplan udnyttes fuldt ud."

Om Fredensborg Erhvervsråd

Fredensborg Erhvervsråd er sammensat af tre politikere og kommunens erhvervs- og detailhandelsforeninger, som også omfatter repræsentanter fra Humlebæk Centerforening og Nivå Centerforening. De tre politikere er borgmesteren og formændene for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.