Mens Helsingør har investeret cirka 4.000 kr. pr. indbygger i renovering og nybyggeri af f.eks. børnehaver, plejehjem og ny asfalt, så har Fredensborg kun brugt knap 1.800 kr. Ifølge nye tal investerer ni ud af elleve kommuner i Nordsjælland mindre end landsgennemsnittet. Det er godt at være fornuftig, men skoler, sportshaller og veje må ikke forfalde, mener DI Dansk Byggeri Nordsjælland.

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne i Nordsjælland bruger på at lappe huller i vejene, bygge eller renovere skoler, plejehjem og sportshaller. I Helsingør og Furesø har kommunerne de sidste tre år i gennemsnit brugt henholdsvis godt 4.000 kr. og knap 3.400 kr. pr. indbygger om året på ny asfalt, renovering af ældre bygninger eller nybyggeri.

Fredensborg er derimod en af de kommuner i Nordsjælland, som har investeret mindst med godt 1.800 kr. pr. indbygger. Gribskov ligger lavest med en årlig investering på godt 1.600 kr. pr. indbygger.

Det viser en ny analyse fra DI Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2017 til 2019.

- Det er en politisk prioritering, hvor meget der skal investeres. Det ses hurtigt i bybilledet, hvis skoler, veje, plejehjem og andre offentlige bygninger trænger til en kærlig hånd. I min optik har Nordsjælland brug for i dag såvel som i fremtiden at være et attraktivt sted at bo - både for dem, der allerede bor her, og for at få flere til at vælge at slå sig ned i vores del af landet. Jeg ved godt, at det selvfølgelig kræver, at der er penge i kommunekassen, men det er en kortsigtet løsning at lade bygninger og veje forfalde, siger formand for DI Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

Helsingør er i top ti over de kommuner i hele landet, der investerer mest i byggeri og anlæg, mens Gribskov og Fredensborg er i top ti over kommuner, der investerer mindst.

- Det er fra den ene ende af skalaen til den anden. Der kan være flere forklaringer på de store forskelle i investeringsniveauet, vi ser. Nogen kommuner har måske vedligeholdt løbende, og har derfor et mindre behov, mens andre har nedprioriteret området. På den lange bane er løbende vedligeholdelse dog langt billigere, end hvis man først går i gang, når det så at sige regner ind gennem taget, siger Jørgen Simonsen.

I gennemsnit investerer kommunerne i Danmark 2.920 kr. Kommunerne i Nordsjælland investerer i gennemsnit 300 kr. mindre pr. indbygger pr. år. Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hørsholm, Hillerød, Frederikssund, Egedal, Rudersdal og Allerød investerer alle mindre end landsgennemsnittet.

- Hvis kommunerne også i fremtiden vil have et velfungerende erhvervsliv i Nordsjælland, så skal de investere i fremtidens bosætning. De lokale virksomheder er afhængige af, at de kan finde de medarbejdere, som de har brug for, i lokalområdet, og det er de færreste, der vælger at flytte til en kommune, hvor skolerne er nedslidte og vejene fulde af huller, siger formand Jørgen Simonsen, DI Dansk Byggeri Nordsjælland, og tilføjer:

- Regeringen har på grund af coronakrisen hævet anlægsloftet både i år og til næste år, ligesom der også er åbnet op for, at kommunerne kan låne, hvis de fx har et efterslæb, som de gerne vil gøre noget ved.

Rødovre bruger i gennemsnit godt 5.100 kr. pr. indbygger, og er dermed den kommune i Danmark, der investerer mest. Brønderslev er med godt 1.200 kr. pr. indbygger den kommune, der investerer mindst.

Fakta om undersøgelsen:
De kommunale investeringer er beregnet ud fra anlægsomkostningerne, der anvendes til f.eks. håndværker- og entreprenørydelser. Derudover medtages grundkapitalindskud til almene boliger.

For at undgå at et eller flere store byggeprojekter et enkelt år giver et misvisende billede af kommunernes investeringsniveau, tager Dansk Byggeris analyse udgangspunkt i et treårigt (2017 til 2019) gennemsnit af kommunernes bygge- og anlægsinvesteringer per indbygger.