Som følge af coronavirusudbruddets påvirkning af Urologiforretningen og elektive operationer i USA reviderer Coloplast forventningerne til den organiske omsætningsvækst for 2019/20 fra 7-8% til 4-6% og overskudsgraden fra ~31% i danske kroner til 30-31% i danske kroner.

Forventningerne for Stomi-, Kontinens- og Hud- & Sårplejeforretningerne forbliver hovedsageligt intakte.

Coloplast overvåger nøje effekten af ​​coronavirusudbruddet, og selskabets førsteprioritet er fortsat sundheden og sikkerheden for virksomhedens medarbejdere, brugere, kunder og lokalsamfund.

"Coloplasts finansielle forventninger for helåret, udsendt den 6. februar 2020, afspejlede den bedst tilgængelige information på det tidspunkt og antog, at situationen vedrørende udbruddet af coronavirus blev normaliseret gradvist i andet kvartal. Kina vender langsomt tilbage til normale forhold, men situationen er eskaleret globalt, og påvirker urologiforretningen hvor en betydelig andel af omsætningen er relateret til elektive operationer og procedurer. Dermed forventer selskabet ikke at kunne leve op til forventningerne til den organiske omsætningsvækst og overskudsgraden, der er givet for helåret," siger Coloplasts administrerende direktør Kristian Villumsen.
Forventningerne til den organiske omsætningsvækst sænkes fra 7-8% i faste valutakurser til 4-6% og den rapporterede vækst i danske kroner fra 7-8% til 4-6% i danske kroner. Overskudsgraden sænkes fra ~31% i både faste valutakurser og danske kroner til 30-31% i både faste valutakurser og danske kroner. Capex-forventingerne på ~850 mio. kr. og en skattesats på 23% er uændret.

Urologi
År til dato har Coloplast haft en solid vækst over markedet på tværs af forretningen, og virksomhedens økonomiske resultater har været i tråd med forventningerne. Nøglefaktoren bag de lavere forventninger til den organiske vækst er et revideret syn på forventningerne til urologiforretningen, der repræsenterer ca. 10% af koncernens salg.

Som følge af coronavirusudbruddet forventes elektive operationer at blive udsat globalt, hvilket vil have en negativ effekt på urologiforretningen i andet halvår af regnskabsåret. USA repræsenterer omkring 50% af omsætningen i urologiforretningen, og den negative effekt af et fald i elektive operationer og procedurer forventes at være betydelig. Den negative effekt på omsætningen forventes at være midlertidig, og det forventes, at den tabte omsætning genvindes, når situationen normaliseres.

Stomi, Kontinens og Sårpleje
Det kan dog positivt konkluderes, at situationen i Kina for stomi- og sårplejeforretningen gradvist normaliseres. Coloplast overvåger situationen nøje på tværs af alle markeder og forretningsområder og forventer i øjeblikket ikke en yderligere væsentlig negativ indvirkning på Stomi-, Kontinens- og Hud- & Sårplejeforretningen. Andelen af ​​nye patienter i stomiforretningen forventes imidlertid at blive negativt påvirket, indtil situationen normaliseres, da kun de mest akutte stomioperationer foretages.

Normal produktion
Coloplast er fokuseret på at tilpasse vores forretning og forretningsaktiviteter til den skiftende situation, samtidig med at vi fortsætter med at servicere brugere efter bedste evne. Dette inkluderer et fornuftigt fokus på omkostninger i takt med at selskabet navigerer i denne svære situation. Coloplasts globale produktionssteder fungerer som normalt, og med hensyn til produktion og forsyningskæden er virksomheden i stand til fuldt ud at imødekomme efterspørgslen.

Coloplast tager alle nødvendige forholdsregler på fabrikker og distributionscentre for at holde medarbejderne i sikkerhed og sikre forsyning, inklusiv temperaturkontrol af medarbejdere og begrænsning af eksterne gæster. Grænselukninger komplicerer leverancer i hele Europa, og Coloplast gennemfører foranstaltninger til at håndtere situationen. Coloplast handler globalt for at beskytte alle ansatte og vil fortsat overholde og støtte lokale, nationale og globale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Reviderede finansielle forventninger
Situationen udvikler sig hurtigt og er fortsat usikker. De reviderede forventninger for helåret antager, at situationen gradvist normaliseres i løbet af andet halvår samt en stabil forsyning og distribution af produkter på tværs af selskabet.

Coloplast vil fortsat overvåge og vurdere effekten på forretningen og give en opdatering i vores halvårsrapport for 2019/20, der planlægges offentliggjort den 6. maj 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet på i alt op til 500 mio. kr., annonceret den 6. februar 2020, fortsætter som planlagt og selskabets udbyttepolitik er uændret.