Erhvervsministeren har med et nyt landsplandirektiv banet vejen for udvikling af området ved Cirkelhuset i Kokkedal med nye skolebygninger og større udvalgsvarebutikker.De overordnede planmæssige rammer for udviklingen af området ved det nuværende Cirkelhus og bydelscenter i Kokkedal er nu på plads. Det følger af et nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdet, som erhvervsministeren netop har godkendt.

 

Det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen:
"Der er et fantastisk stort potentiale i Kokkedal. Med den rette planlægning og investeringsvilje hos private investorer kan vi få et nyt, flot og spændende område, hvor butikker, boliger, skole/gymnasium og flere andre tilbud er set i helhed og supplerer hinanden".

 

Den kommende planlægning af området tager afsæt i byrådets beslutning den 18. september 2017, hvor rammerne for realisering af udviklingsprojektet "FORMAT" blev sat med mulighed for en ny skole (NGG) pladskrævende varebutikker, flere udvalgsvarebutikker, hotel, kulturelle funktioner som legeland, biograf, fitnesscenter mv. samt med hotel, boliger og ungdomsboliger i henhold til gældende regler. Byrådet besluttede samtidigt, at der ikke skal indgå nye dagligvarebutikker i projektet, idet den eksisterende dagligvarestruktur ønskes bibeholdt. Derudover skal fremtidige ændringer ske inden for de rammer, der er tænkt for aflastningscentre og pladskrævende varer.

 

Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ser også store perspektiver i udvikling af området:
"Her er en oplagt chance for at løfte hele Kokkedal og skabe en masse liv, handel og aktivitet i området. Udviklingen og planlægningen skal naturligvis ske i behørig respekt for omgivelserne og tage højde for den infrastruktur, som både giver mange muligheder, men også udfordringer".

 

Landsplandirektivet om detailhandel fastlægger de overordnede rammer for udviklingen for detailhandel i hovedstadsområdets byer. Det er kommunernes ansvar at udmønte de overordnede detailhandelsrammer i kommuneplanen. Denne proces kan nu igangsættes i Fredensborg Kommune.

 

Direktivet træder i kræft til nytår, og udlægger Kokkedal til ny bymidte i overensstemmelse med byrådets ansøgning i april 2018.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen har tidligere været interviewet til Radio Humeborg om projektet. Hør eler genhør det indslag her: