Valget er nu åbent og du kan stemme på en af de 6 kandidater, der er opstillet som forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S. 

 


Du kan læse mere om kandidaternes baggrund og motivation for at stille op -

Oversigt over kandidater

Forbrugervalg 2017

Carsten Bo Nielsenhttps://danmarkpillen.com/antabuse/
Er advokat og uddannet i økonomi fra Handelshøjskolen, har bestyrelseserfaring og har arbejdet med vandforsynings- og spildevandsområdet. Mine mærkesager er, at vi skal passe på grundvandet og vort miljø og have en effektiv administration.
Hvis Region Hovedstaden ikke vil foretage de nødvendige undersøgelser og oprensning efter Lars Foss Kemis gifttønder på gamle lossepladser i kommunen, er det min opfattelse, at Fredensborg Forsyning skal rydde op og bagefter søge at få regningen betalt af regionen.
Læs mere om kandidaten

Egon Kristian Munch Erlandsen
Egon Erlandsen 72 år, boet 43 år i Kokkedal. 4 år som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen 2013-2017 Jeg arbejder for en effektiv og sikker forsyning, som leverer rent vand samt afledning og rensning af spildevand miljørigtigt til billigste pris.
Jeg har arbejdet 40 år med forsyning og har et indgående kendskab til bestyrelses arbejde i et A/S. Jeg har i de forløbne 4 år deltaget i arbejdsgrupper omkring mulig fusion, nyt renseanlæg, klimatilpasning og strategier. Deltaget i DANVAs årsmøder og andre relevante møder. Som forbruger repræsentant har jeg været i dialog med brugere og haft et godt samarbejde med den anden forbrugerrepræsentant

Jan Nørskov Pedersen
Jan Nørskov Pedersen, har været drift ansvarlig for både produktionsvirksomhed og værksteder. Hvor kunden altid har været i centrum, kundetilfredshed blev målt og effektivitet var et krav. Effektivitet, omk. styring og prisnedsættelse er mine mål.
Jeg har boet i Fredensborg siden 2011 og er tilfreds borger, dog så jeg gerne at vandomkostningen blev sænket. Jeg har gennem mange år ledet drift- og værkstedsvirksomhed og er vant til at tænke utraditionelt for at sikre optimale løsninger til lavest mulig pris. Jeg vil arbejde for, at de penge, vi som borgere betaler til Fredensborg Forsyningen bliver bedst muligt forvaltet og lavest mulig.
Læs mere om kandidaten

Mikkel Dodt Fregerslev
I Fredensborg Forsynings område skal vi have Danmarks reneste drikkevand, være i front med hensyn til kildesortering og udnytte den synergi der kan opstå i partnerskab mellem offentlig forsyning, fonde og private selskaber. Vi skal være innovative.
Vi skal igen have Danmarks reneste drikkevand. Lurende forurening fra den kemiske industri i Fredensborg skal undersøges tilbundsgående og må på ingen måde true vores grundvand. Genbrugspladsen i Humlebæk er p.t. under om-/udbygning og det bliver spændende at se resultatet. Men uanset hvad skal vi blive bedre til at genanvende lyskilder/textiler/plast/kemikalier og lave visionære klimaprojekter.
Læs mere om kandidaten

Ole Villy Lennart Sørensen
Har i kraft af mit daglige arbejde i Humlebæk Boligselskab, og dermed kontakt til mange forbrugere, en stor og naturlig interesse i forsyningens virke og visioner for fremtiden, herunder klimatilpasning, blødt vand, pris og kvalitet.

Per Lykke Larsen
Formand for Grundejerfor Jellerødgaard. Forsyningssikkerhed og at forbrugerenes interesser varetages objektivt og upolitisk er vigtigt. Landinspektør, tidl. direktør for IT- og rådgivningsfirma og Major af reserven i Flyvevåbnet. Bor i Gl. Kokkedal.
Formand for Grundejerforeningen Jellerødgaard, der bl.a. har været oversømmet i 2007 og 2010. Forsyningssikkerhed, klimatilpasning og sekundært konkurrencedygtige priser er fokuspunkter. Jeg vil fortsat sikre at forbrugernes interesser varetages objektivt og upolitisk er vigtig. Landinspektør og tidligere direktør for IT-udviklings og rådgivningsfirma, der bl.a. har udviklet løsninger til forsyni
 
» Se kandidater


» Stem her


» Læs mere om valget
 
Du har mulighed for at gøre din stemme gældende til og med den 10. december 2017.