En gammel og velkendt Fredensborger, Hans Hansen, ejer og medstifter af Fredensborg Teknik/ VVS, er død efter længere tids sygdom, 73 år gammel.

Hans Hansen kom til byen som barn, hvor han voksede op i Bagerstræde, og hvor han sidst i 1970erne startede Fredensborg VVS. Gennem årene har virksomheden udviklet sig til en stor virksomhed med op til 100 ansatte, som har haft sit virke i Nordsjælland og København. Et ord er et ord har været et bærende princip for hans virke i forretningen og herudover har han i øvrigt til stadighed været optaget af at sikre uddannelse af unge i firmaet. Hans sociale engagement har tillige givet sig udslag i, at han har hjulpet ansatte og andre med at starte egen forretning.

Fredensborgs trivsel har i det hele taget ligget Hans Hansen på sinde. Hans facon har ind imellem virket stødende på nogen, men hans engagement, virkelyst og udadvendte og joviale facon gjorde ham samtidig til et skattet og et særdeles aktivt medlem af Fredensborg Handels- og Håndværkerforening. Både via denne forening og som medlem af Fredensborg Kommunes Erhvervsråd lå det Hans Hansen stærkt på sinde at fremme samarbejdet mellem Kommunen og det lokale erhvervsliv.

Fredensborg Billiardklub har med hans død mistet en af sine stiftere - og aktive medlemmer, inden hans sygdom hindrede ham i de ugentlige møder. Bridge, som han bl.a. spillede sammen med sin kone, Konni, var også en stor fornøjelse for ham.

En særlig tak skylder Fredensborg ham for hans initiativ til og etablering af golfbanen i Fredensborg. Med sin stædighed og risikovillighed lykkedes det ham trods modstand i nogle kredse, at få samlet en række jordstykker og få kommunens accept for projektet, således at man i 1992 kunne åbne en attraktiv golfbane. I dag er anlægget efter forskellige ejere overtaget af Fredensborg Golf Club, og banen er en dejlig grøn kile, et aktiv for kommunen og tillige arbejdsplads for en række medarbejdere.

Hans glæde ved Fredensborg og livet i byen lå også bag hans initiativ til udgivelse af og bidrag til bogen: Rigtige Originaler og andre Tosserier, der udkom for nogle år siden, og som med varme og på humoristisk måde beskriver en række af de personer og originaler, - og deres øgenavne - som har karakteriseret livet i Fredensborg fra 2.verdenskrig og 60 år frem, inkl Hans Hansen selv.

Han vil blive savnet, ikke mindst af sine venner og naboer. Æret være hans minde!

Ørving Paludan og Peter Bjerregaard