Med over 250 ansatte er Dansac en af de største private arbejdsgivere i kommunen. Virksomheden har valgt at bevare sin produktion af stomiposer i Fredensborg og har derfor konstant fokus på at opkvalificere de ansatte og øge produktiviteten.

 

Den udfordring drøftede Dansacs ledelse med repræsentanter for Fredensborg Kommune på et besøg hos virksomheden.


”Jeg glæder mig over, at kommunen har en virksomhed som Dansac, der både beskæftiger mange mennesker og er med til at løfte et socialt ansvar – samtidig med at virksomheden klarer sig godt på et globalt marked med benhård konkurrence.

Den udfordring havde vi en god dialog om på vores besøg – også i lyset af kommunens udfordring med at finde job til flygtninge”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Besøget hos Dansac er et led i Byrådets ambition om at opbygge og fastholde en god dialog med de lokale erhvervsvirksomheder. Det sker bl.a. gennem 4-6 årlige virksomhedsbesøg.

”Når vi besøger virksomhederne, får vi dels en rigtig god viden om deres aktuelle udfordringer, dels en god drøftelse af vores muligheder for at hjælpe hinanden”, siger Thomas Elgaard Larsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Udover politikere deltog også formand for Fredensborg Erhvervsforening Christian Schubert i besøget samt ansatte fra kommunens erhvervsservice og jobcenter. Dansac var repræsenteret ved adm. direktør Ole Strange,

HR Manager Hanne Påbøl Jacobsen, HR Specialist Kathrine Møller Nielsen, Value Stream Manager Pia Prag Hansen, Engineering Manager Claus Christensen og Intern Communications Specialist Nadja Duro

Dansac fik i 2015 Fredensborg Kommunes Erhvervspris.