De private virksomheder får hurtigere sagsbehandling i kommunen end tidligere – og det sætter virksomhederne pris på.

Det fremgår af en ny status fra kommunens administration, som Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøftede på sit seneste møde.


”Det er en god udvikling og en klar indikator på, at byrådets opprioritering af indsatsen for det lokale erhvervsliv bærer frugt”, siger udvalgets formand Thomas Elgaard Larsen, og nævner i samme forbindelse den forenklede erhvervsservice Én Indgang, som et andet godt eksempel på den nye aktive indsats over for virksomhederne.

Af administrationens status fremgår, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle typer af byggesager er faldet med 28 pct. i løbet af de seneste tre år. Det er sket samtidig med, at antallet af sager er steget med 35 pct.

Det er Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, som har det politiske ansvar for kommunens byggesagsbehandling:

”Når det gælder virksomhedernes byggesager har vi sat os det ambitiøse mål, at virksomheder og administration skal i dialog om sagen indenfor 10 dage og afslutte sagen i løbet af fire uger.

Det kan lade sige gøre, når virksomheder og administration har en god og løsningsorienteret dialog, hvor de hjælper hinanden med fx at finde de rette oplysninger fra start”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.