Formanden for Fredensborg Handels- og Håndværkerforening, Jes Petersen, er død


Af bestyrelsen for Fredensborg Handels- og Håndværkerforening

Vores kære formand Jes Petersen er 13. oktober 2015 afgået ved døden.

Jes Petersen har været medlem af hovedbestyrelsen siden 1994 og blev valgt som formand for vor forening i 2001 og har bestridt dette hverv til sin død.

Jes Petersen har blandt andet haft sit virke i Fredensborg Erhvervsråd og Fredensborg Kommunes Kulturudvalg.

Jes Petersen har blandt andet arrangeret, at vi her i Fredensborg by har fået placeret statuer, dels på Store Torv og Lilletorv, dels ved vores gamle biograf.

Ydermere har Jes Petersen synliggjort Fredensborg Handels- og Håndværkerforening ved begivenheder i Kongehuset - dels med fakkeltog, når regentparret om foråret flytter ind på Fredensborg Slot, dels når der var barnedåb, fødselsdage eller jubilæum - så var Jes Petersen primus motor for æresport og flagallé.

Jes Petersen har ligeledes altid stået som tovholder ved arrangementer i Fredensborg by med natåbent, torvedag og slotsmarked - og naturligvis med hele julearrangementet.

Ja, Jes Petersen var en aktiv personlighed, hvis lige man skal lede længe efter.

Æret være hans minde.

Bestyrelsen konstituerer vores næstformand Aage Andersen til formand til næste generalforsamling.

Jes Petersen bisættes fra Asminderød Kirke lørdag 17. oktober kl. 14.