Formandens beretning til den 127 års Generalforsamling i Fredensborg Handels- og Håndværkerforening.

Jes Petersen, Formand for Fredensborg Handels- og Håndværkerforening udtalte følgende på årets generalforsamling.

Efter generalforsamlingen den 4. februar i fjor konstituerede bestyrelsen sig således:

Næstformand: Tømrermester Aage Andersen.

Sekretær: Ørving Paludan, Mundi ApS.

Kasserer: Helle Stjernholm Stjerholm, Regnskabsservice.

Handelsudv.: Formand Jeanette Andresen, FF Sko.

Næstformand: Tommy Eriksen, Yung Stars.

Håndværkerudv.: Formand Ørving Paludan, Mundi Aps

Tømrermester Aage Andersen

Henrik Brunholm, Skov og Have.

Liberaludv.: Formand. Helle stjernholm, Stjernholm Regnskabsservice.

I Hus-udv. sidder Kurt Kammersgaard på Formandsposten, og sammen med æresmedlem. Kaj Brandt Jørgensen. Æresmedlem Tommy Mølgård Sørensen og Æresmedlem Kaj Christiansen, styrer de den daglige drift af Loftet.

Tømrermester Jesper Otzen repræsentere os i bestyrelsen i Vandrehjemmet.

I Fredensborg Kommunes Kunstfond, er jeg repræsentant for Erhvervslivet. Og jeg har siddet der i
18 år, og i de fleste år sammen med 1. Viseborgmester Ulla Hardy Hansen. Tak for det.

I Fredensborg Erhvervsråd, sidder Advokat Børge Stjernholm som formand. Og repræsentant for Handelsudv., sidder Tommy Eriksen.

Undertegnet har også et sæde i Erhvervsrådet.

Som vores Revisor i Foreningen valgtes Bankdirektør Bjørn Laugesen. Danske Bank.
Æresmedlem Hans Asmussen som Suppleant.

Til det ærefulde hverv som Fanebærer valgtes Kaj Brandt Jørgensen.
Som Suppleant valgtes VVS Mester Kim Nielsen.

Som Suppleant til Bestyrelsen, valgtes MOHRAD MOHAJER Cafe Cafetten
og Peter Albrichtsen

Således er opbygningen i vores Forening.

 


Udenfor lysner det dag for dag, og foråret er på vej. Men der er kommet nogle mørke skyer over Fredensborg Handel og Håndværk.

Ikke for så lang tid siden, kom der en bombe fra Hillerøds nye Storcenter, ikke at det ikke skal bygges, men at der vil, og med Hillerøds Politikeres godkendelse, puttes nogle andre butikker i Centret, end det var planen fra start af, det vil med al sandsynlighed betyde, at Fredensborg Handel vil miste op til 8-10 procent af deres handel.

Det er der vist ikke mange forretninger der kan tåle, vi har i forvejen butikker der åbner og lukker inden for et år eller to. (Kommunen har brugt en meget sjælden paragraf i forvaltningsloven en veto
mod Hillerød Kommunes beslutning, og som Erhvervsrådet også har tilsluttet sig). Vi venter med spænding på hvad Hillerød Kommune beslutter sig om fremtiden for Hillerød Storcenter.

I handelsudvalget tilbyders en start pakke for nye medlemmer. så man er med i fællesskabet, i Fredensborg by handel, men i de aller fleste tilfælde, kommer der aldrig noget kontigent ind.

Det gælder også alle de gratister som har været her i byen i mange år. Når vi henvender os til dem får vi den besked, at jeg kan ikke forstå at vi skal betale til noget, som vi får alligevel. Fastelavn, Torvedage, Natåben, Børnekræmmermarked og ikke mindst Juletræstænding, hvor hele byen er fyldt til bristepunktet.

Hvordan kan vi komme disse gratister til livs, for der er snart ikke mange til at bære udgiften til disse arrangementer. Jeg vil da lige sige, at når vi har fest i gaden, ja så er gratisterne skam med, forstået på den måde, at der bliver sat ekstra borde ud på gaden, og fadølsanlæg, så der kan de godt finde ud af fællesskabet .
Og øge deres omsætning betydeligt disse dage.

I et års tid har et udvalg arbejdet med en sivegade forsøg i gå gaden, hvad går det ud på, jo men mener fra butikkernes side at hvis man kan få en lættere tilgang til at komme til butikkerne i bil og med nogle anviste P båse, ja så bliver handelsgaden mere levende og der vil måske handles mere i byen, i denne tid skal alt prøves og vi har sammen med kommunen givet det 1 års forsøg, og det regner vi med at det bliver fra 1 April år 2015.

Også Real Dania og Dommerkomiteen kommer med det vinder forslag for hvordan fremtidens byliv vil se ud i denne historiske slotsby Fredensborg. Det er Torsdag den 26 februar 2015 kl 1900-21.00 i den Gamle Biograf. Jeg vil opfordre jer til at komme og se vinder forslaget denne aften.

I Erhvervsrådet har der været afholt 4 møder i året der gået, det medførte en Erhvervskonferance i efteråret, hvor der blev diskuteret om hvordan vi kan få nye virksomheder til kommunen og bevare
de arbejdspladser vi har i dag, det var en god aften med mange deltagere og en god debat, kommunen fik mange gode indput fra deltagerne til at arbejde videre med.

Vi har lige haft udbud af arbejde fra Kommunen, det kaldes en Rammeaftale for håndværksarbejde i
Kommunen. Det blev noget af en kold spand vand vi fik i hovedet. Her i kommunen er der kun to som vandt Rammeaftalen, fire blev henholdsvis nr. to og tre, og det er lige så godt som nul arbejde,
resten er gået til virksomheder uden for kommunen.

Det er så ærgerligt, for det er kun ganske få kroner i timen der skille alle tilbudsgiverne. Jeg troede, at vi her i kommunen skulle styrke vore erhvervsliv, og ikke kun skele til at det billigste tilbud der skal tages, der er også det sociale, som Kommunen går meget op i, jeg nævner Praktikpladser, som vil kunne ende med en læreplads, er der nu plads og arbejde til det efter denne rammeaftale? jeg håber det, men det er op til hver virksomhed at vurdere det, som sagt er det kun nogle få kroner det drejer sig om i timeprisen, men det andet jeg gerne vil sige i dag, er at nu skal der køres mange kilometer for dem der har vundet Rammeaftalen, jeg spørger om det her i dag, er det i overensstemmelse med, at vi, altså Kommunen er og vil være førende på, at være en grøn Kommune. Jeg kan ikke få det til at harmonere sammen, det er en ommer. Jeg vil opfordre kommunen næste gang der er udbud til en Rammeaftale, at man kan sige, at alt arbejde op til 50,000 kr. skal tilbydes til de lokale Håndværkere, over 50,000 kr. skal der gives tilbud fra tre lokale og en udefra, og fra 400,000 kr. er der frit slag for alle.

Jeg vil dog lige sige, at Kommunen ikke helt har glemt os, for der kommer en regning på Dækningsafgift ind af jeres dør på et tidspunkt, det er som bekendt en ekstra skat man kan pålægge erhvervslivet. Noget for noget men ikke i denne omgang.

En stor dag er Juletræstændingen, hvor vi pynter op i byen med vores meget gamle men stadig væk smukke julebelysning, også en tak til alle jer som hjælper med den sag, det er meget vigtigt, at vi står sammen om sådanne opgaver og kommer med arme og ben og hjælper til.

Regentparret flytter tilbage til Fredensborg Slot, fredag den 10. april efter Påsken hvor der bliver Fakkeltog i byen, jeg ser op til, at det skal blive en særlig begivenhed, for der vil byen og gæster sige tillykke til Dronningen, idet Majestæten bliver 75 år den 16. april 2015.

Fakkeltoget bliver lidt anderledes i år, Pigekoret fra Asminderød kirke under ledelse af Korleder Else Marie, skal synge et par sange denne aften og stå oppe på trappen ved regentparret, jeg har også en ide om, at Dronningen skal have en helt ny og personlig Fødselsdags sang, den har jeg sat Emeritus pastor Lars Tjalve til at digte, jeg havde fået hvisket i ørerne, at Lars Tjalve skulle være helt eminent til at digte sange, og er der nogen der kender Dronningen, ja så er det Lars Tjalve.
Jeg vil lige sige, at det er blevet godkendt fra aller højeste sted fra Hoffet.

Byen vil pynte vinduerne med fødselsdagshilsen og Håndværkerne vil stille æressøjlerne op i Jernbanegade og Slotsgade, jeg forventer fra Kommunen, at der bliver Flag Alle i Slotsgade og Jernbanegade fra den 10. april til og med den 16. april 2015.

Dette skal være vores fødselsgave til Dronningen.

Jeg vil gerne inden jeg slutter min beretning, endnu en gang, sige tak til Kommunen for tilskud til Juleteræt og et godt samarbejde i udvalgene i året der er gået. Også en tak til min bestyrelse, og alle jer som sidder i udvalg og laver er stort stykke arbejde.

Og hermed vil jeg overlade min beretning til Generalforsamlingen.


Fredensborg den 17. februar år 2015

Jes Petersen. Formand for
Fredensborg Handels- og Håndværkerforening