Fredensborg Kommune ønsker at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet i Kommunen. Fredensborg Kommune præmierer hvert andet år bygninger og anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimavenlig/bæredygtig.

Emner/byggerier skal være taget i brug inden for de to foregående kalenderår før præmieringen finder sted, eller være færdige i et sådant omfang, at beslutningsgrundlaget for en præmiering kan forsvares.


Følgende kan præmieres:

· Nye bygninger til alle typer anvendelser som, f.eks. etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål mv.

· Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.

· Restaurering af bygninger og anlæg.

· Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, gårdrum, vej- og landskabsanlæg.


Kommunen kan endvidere vælge, at tildele ”klassiker prisen” til et emne eller byggeri opført uden for den ellers givne 2 årige periode. ”Klassiker prisen” kan tildeles, hvis kommunen finder, at der er gjort en indsats for, at bibeholde oprindelige arkitektoniske kvaliteter, f.eks. stadig opretholdelse af et helhedsindtryk.

På Kommunens hjemmeside findes information omkring ordningen, link til vedtægter samt mulighed for at offentligheden, borgerne, foreninger og erhvervslivet kan komme med forslag til emner der kan præmieres. Frist for at komme med forslag til præmiering er fredag den 9. januar 2015

Læs mere her http://www.fredensborg.dk/bygningspræmiering

Det er også muligt at benytte Fredensborg Kommunes applikation til mobil og tablet – ’Rapportfrastedet’ til at indberette forslag til præmiering. På Kommunens bibliotekter ligger postkort med link og QR-koder til appén. I forbindelse med opstart af præmieringsordningen vil der i rådhusets frontområde komme information om bygningspræmieringen på de opsatte fladskærme.


Umiddelbart efter fristen udløb den 9. januar 2015 vil administrationen foretage en grovsortering i de indkomne forslag og udvælge de emner der skal indstilles og ses ved bedømmelseskomitéens besigtigelsestur.

Bedømmelseskomiteen består af:

Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen (B)

Medlem af Byrådet, Tinne Borch Jacobsen(V)

Medlem af Byrådet, Ergin Øzer (A)

Souschef i Center for Plan og Miljø, Lise Kongsgaard

Repræsentant for Akademisk Arkitektforening, Charlotte Algreen, MAA

Sekretær (uden stemmeret), Claus Steffensen, Byplanlægger og arkitekt MAA i Center for Plan og Miljø.

Selve prisoverrækkelsen sker ved en reception på Rådhuset i Kokkedal, mandag den 13. april 2015.