Vedr. Hillerød Storcenter – Hillerød kommunes forslag til lokalplan nr. 393

 

I ordinært rådsmøde den 3. december drøftede erhvervsrådet en orientering fra formanden for Fredensborg kommunes Planudvalg om udvalgets beslutning om nedlæggelse af veto i henhold til Planlovens § 28, jf. § 29 b, stk. 1.

 

Planudvalgets formand Børge Stjernholm, begrundede beslutningen med, at en realisering af lokalplanen for Hillerød Storcenter vil få en markant negativ indflydelse på Fredensborg kommunes handelsliv.

 

Erhvervsrådet tiltræder denne vurdering og indstiller til Fredensborg kommunes byråd, at planudvalgets beslutning konfirmeres i Byrådets møde den 22. december 2014.