Fredensborg Kommune og Nordsjællands Landboforening (NOLA) er gået sammen om at afholde et borgermøde, der skal gøre landmænd, hesteopdrættere og andre klogere på, hvilke udviklingsmuligheder, der eksisterer i landzonen i Fredensborg Kommune.

Borgermødet finder sted torsdag den 13. november kl. 17.00 – 19.30 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus i Kokkedal.

På programmet er blandt andet en gennemgang af konkrete nye tiltag og muligheder i Fredensborg Kommune – herunder kommunens nye Erhvervsservice, visioner for kommunen som hestekommune og muligheder i det åbne land set gennem planloven.

”I Fredensborg Kommune har vi store attraktive landområder. Det er unikke områder, som vi skal værne om både af hensyn til naturen, de særlige landskabelige værdier og af hensyn til borgerne, der bor der. Men vi skal samtidig sikre, at det er muligt at drive fremtidsorienteret erhverv på landet. De to hensyn bør ikke være hinandens modsætninger. Med borgermødet vil vi gerne sætte fokus på netop de muligheder for udvikling, der eksisterer i dag, og hvilke tiltag vi gør fra kommunens side for at hjælpe borgerne på landet”, siger formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

Også formanden for Nordsjællands Landboforening (NOLA) Herdis Dam har store forventninger til borgermødet:

”Vi ser klart et potentiale for vækst – for aktivitet og erhvervsudvikling i landzonen i Fredensborg. På mødet sættes fokus på hvordan Fredensborg kommune imødekommer nye initiativer, der kan forløse dette potentiale. Fredensborg kommune er på erhvervsområdet i positiv udvikling, som vi fra landboforeningens side følger tæt – og med fornøjelse.”


Program:

Ordstyrer: Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering
Trine Holmberg

17.00 Velkomst v/ borgmester Thomas Lykke Pedersen
17.05 Velkomst v/ Formand for NOLA, Herdis Dam
17.10 Formål med mødet v/ formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen

Nye tiltag og muligheder i Fredensborg Kommune 17.15 – 18.15
• Introduktion til Erhvervsservice v/Martin Kjellberg Ishøy
• Introduktion til borgerrådgiver v/Bettina Bøgen
• Nyt på www.fredensborg.dk v/Christian Peter Ibsen
• Visioner for Fredensborg Kommune som hestekommune v/ May-Britt Kattrup og Tine Lessel, begge medlemmer af Dialoggruppen (NOLA)
• Mulighederne i det åbne land set gennem Planloven v/ Jens Flensborg
• Klimatilpasningsplan v/Karen Tommerup
• Afrunding ved formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen
• Introduktion til forløbet omkring stande v/Trine Holmberg

Mad og forfriskninger 18.15 – 18.30

Stande med repræsentanter fra kommunen og NOLA 18.30-19.30
1. Klimatilpasning, spildevand og vandløb
2. Landbrugstilsyn, naturpleje og nationalpark
3. Erhvervsservice
4. Erhverv i landzone, byggeri i landsbyer og landzone, mobilmaster
5. Landbrugsbyggeri og ridehaller
6. Hestekommune v/ May-Britt Kattrup og Tine Lessel
7. Nordsjællands Landboforening