Af: Thomas von Jessen, byrådsmedlem (C)

af...Charlotte Sander, Plantagevej 24, 3480 Fredensborg og Bo Hilsted, Bregnevænget 37, 3050 Humlebæk. Medlemmer af Fritids og Erhvervsudvalget for Soc.Dem.

af Kristian Hegaard og Lars Simonsen, byrådsmedlemmer, Radikale Venstre.

Ole Bergmann
Byrådsmedlem (SF)
Næstformand i Plan – og Klimaudvalget

af Kristian Hegaard, Byrådsmedlem og Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Radikale Venstre.

af Susanne Rasmussen (V) Bestyrelsesmedlem.

af Grethe Troensegaard
Næstformand, Dansk Fodgænger Forbund

Af Thomas Bak (V)
Formand for Trafiksikkerhedsudvalget, Fredensborg Kommune
Medlem af bestyrelsen i Movia

Suzan Daoud (SF), næstformand i Social- og Sundhedsudvalget

Af: Thomas von Jessen, byrådsmedlem (C)

af Bo Hilsted Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget (S)

Men heldigvis kun, hvis Venstre skulle bestemme i Fredensborg byråd. 

Et flertal på 20 medlemmer vil det anderledes.

Hvis Venstre havde magt, som de har agt, ville der INTET blive til forbedringer til psykiatri og misbrug, INTET til en forebyggelseskoordinator, INTET til flere omsorgstimer til de svageste ældre, - og det på trods af, at der fra statens side næste år gives et bloktilskud på ca. 2 mio. kr. forebyggelse på sundhedsområdet.

På mandag skal byrådet i Fredensborg kommune tage stilling til budgettet for 2013 og fremover.

En meget lille detalje der skal stemmes om, er kirkeskatteprocenten for folkekirkens medlemmer. Lidt mærkeligt, fordi byrådet ikke har noget valg. Den skal fastsættes.