af Bo Hilsted
Medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

af Carsten Bo Nielsen, byrådsmedlem (V), medlem af Plan- Miljø- og Klimaudvalget

af 

Bo Hilsted

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget(S)

af:Hanne Berg, SF,

Byrådsmedlem i Fredensborg byråd

Af Carsten Bo Nielsen (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

af:Hanne Berg og Henriette Brandt Pedersen, begge (SF)

Økonomiudvalget behandlede mandag en sag om foretræde for udvalg og byråd. Det er reelt alene i disse situationer at borgerne har mulighed for at få en direkte kontakt og dialog med byrådets medlemmer om konkrete sager på dagsordenen.

af Charlotte Sander. Per Frost Henriksen og Bo Hilsted. Medlem af byrådet(S)

..... af formand for Børne- og Skoleudvalget Per Frost Henriksen (A)

af: John Sylvester

af: Venstres byrådsgruppe

Tinne Borch Jacobsen
Byrådsmedlem Venstre
Fredensborg

af:Per Frost Henriksen (S), gruppeformand

af: Carsten Bo Nielsen, Byrådskandidat (V), Bogårdsvej 415, Humlebæk

Kommunens sagsbehandlingstider for hjælpemidler til ældre og handicappede er horrible!