Et konservativt byrådsmedlem gør sig lystig over, at vi bl.a. i Fredensborg kommune har et Plan- og Klimaudvalg, altså som han siger et ”udvalg for plan og vejr”.

Meget vittigt, hvis det ikke var så dumt. Siden Storm P har det været en fast vending, at ”alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det…” og det kan godt være, at det var tilforladeligt den gang, men i dag er vi faktisk pisket til at ”gøre noget ved vejret”.

Morgendagens vejrudsigt overlader vi til DMI, men det globale vejr = klima i en ikke alt for fjern fremtid afhænger bl.a.. af de beslutninger, vi træffer omkring brugen af fossile brændstoffer og omfanget af CO2-udslippet.

Det er faktisk ikke spor sjovt, at vi er nødt til at tænke så langsigtet, som det er tilfældet, for sammenhængen mellem investeringer og effekt er ikke så ligetil at forklare og bevise og dermed få politisk flertal for. Især ikke, hvis nogen mener, at det kun er til grin.

I SF er vi glade for at have næstformandsposten i det udvalg, der skal forsøge at sikre, at de lokale kommunale beslutninger på klima- og energiområdet er fremtidssikrede. Og ikke mindst være med til at inspirere borgere og virksomheder i kommunen til at tænke globalt men handle lokalt, når det gælder energi og forbrug.

Nogle steder i verden har man allerede nu intet valg men må ruste sig mod helt håndgribelige og ekstreme vejrformer som følge af klimaændringer.

I den sammenhæng virker vore udfordringer langt mindre dramatiske, selvom borgerne med Usserød å i baghaven nok har svært ved at se komikken i investeringer i klimaforanstaltninger.

I det seneste budget for 2013-2016 er der afsat 12 mio. skattekroner til investeringer i klimatiltag samt i budgetforligsgruppen aftalt en lang række lånefinansierede tiltag, der tilbagebetales over en kort årrække. Det manglede bare, at vi i Fredensborg klimakommune skulle løbe fra vore målsætninger.

Mon ikke også det vil være svært for det konservative håb, tidligere klima- og energiminister, nuværende klimakommissær Connie Hedegaard, at acceptere at blive degraderet til vejrprofet?

Ole Bergmann
Byrådsmedlem (SF)
Næstformand i Plan – og Klimaudvalget{jcomments on}