I søndags lige efter middag gik jeg mig en tur på villa- og ”hoved”veje i Humlebæk.
Jeg må sige, at det var en forstemmende oplevelse, hvad angår snerydning af fortove.
Det er ingen overdrivelse at sige, at 50% af grundejerne ikke havde ryddet sne.

Hvad kan undskyldningen så være?

Jeg mødte en enkelt grundejer og kommenterede over for ham: ”du har vist glemt at fjerne sne på fortovet”, hvortil han svarede ved at kigge langs med Gl. Strandvej: ”det er jeg ikke den eneste der har forsømt”.

Holdninger begynder med dig.

Som FDM for nylig skriver om trafiksikkerhed: ”Det er tanken at skelne grundlæggende mellem to typer trafikanter. De mange, der utilsigtet fra tid til anden begår fejl i trafikken og de få, der udviser en bevidst risikobetonet adfærd. Det finder FDM er en meget brugbar sondring som er nyttig, når virkemidlerne skal udvælges. Hvis regler sættes efter at håndtere de få, er der stor risiko for at de mange mister respekten for reglerne.”

Man kan med nogen vægt sige det samme om grundejernes pligter til at holde deres fortove. Med ovennævnte kommentar in mente er holdningen måske, at når de andre ikke rydder, behøver jeg heller ikke. Men hvad nu, hvis en fodgænger netop falder på dit fortov? Så er det nok en ringe trøst, at det kunne lige så godt have hændt på naboens. For det er dig der er erstatningspligtig.

Vinteren er ikke forbi – det er ikke usædvanligt at der kommer sne og kulde – med deraf følgende glatte veje og fortove - langt ind i februar og marts.

Med venlig hilsen

Grethe Troensegaard
Næstformand
Dansk Fodgænger Forbund