To badebroer ved Nivå havn har vakt meget opmærksomhed de sidste uger.

Den ene bro er til vinterbaderne og den anden til vandskisporten med kort afstand imellem.

Nu er vinterbadernes bro blevet til en offentlig bro tilgængelig for alle i badesæsonen.

Det giver sikkerhedsproblemer for vandskisporten og den øvrige sejlsport.

Vi er glade for, at et enigt Fritids - og Erhvervsudvalget har besluttet at bevare begge broer. Og at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra vandskiklubben, Nivå pingvinerne og repræsentanter udpeget af forretningsudvalget for Nivå Havn, som skal udarbejde forslag til en varig løsning.

Med respekt for både Pingvinernes og vandskiklubbens behov, går vores konstruktive indspil til arbejdsgruppen ud på, at flytte al badning væk fra havnens ydermole og hen på stranden, hvor høfden eller tangen er et glimrende grundlag for en bro, der kan nå ud til passende dybt vand.

Hvis der ikke er dybt nok til en hurtig dukkert, kan man grave lidt af sandet væk, for at sikre en passende dybde, lige som man gør det ved Nivå Havns udløb.

Man kunne i den forbindelse også undersøge muligheden for at bygge et klubhus tæt på broen.

Vores politik er at skabe gode rammer for fritids- og foreningslivet, og SF vil fortsat arbejde for at alle aktive foreninger med interesse for vandliv får plads i Nivå Havn, med respekt for hinandens behov og uden at sætte sikkerheden over styr.

Suzan Daoud, Ebba Anker, Hanne Berg og Ole Bergmann (SF)

{fcomments on}