Det burde ikke komme som nogen overraskelse, at vores lokale landskaber er voldsomt præget – og sine steder udfordrende plaget – af årstidens heftige nedbør. Klimaændringerne har sørget for, at situationen indlysende - nu og fremover - mere bliver reglen end undtagelsen. Det bliver kun værre og følgevirkningerne tilsvarende voldsommere !

Lige så trist er det, at modforanstaltningerne stadigvæk kun er ønsketænkning på glittet papir. De lavtliggende landbrugsområder er plaget af tilbagevendende problemer. Kombinationen af øget nedbør og manglende muligheder for at bortlede vandmasserne gør i mange tilfælde en rentabel dyrkning uhensigtsmæssig – det drejer jo om produktionsjord! De regulativer, der hidtil har bestemt vandløbenes fysiske tilstand er totalt utidssvarende – hvis de i det hele taget overholdes i deres nuværende udformning.

Formanden for Nordsjællands Landboforening - Lars Jonsson – har meget aktuelt – også her i avisen - givet udtryk for erhvervets behov for løsninger og ønsket om dialog, der nødvendigvis også inddrager en rimelig hensyntagen til natur og biodiversitet.

 

Jeg er fuldstændig enig med Lars Jonsson i, at vores lokale ekstensive landbrugserhverv, der i vid udstrækning består af mange småbrug, har et naturligt ønske om dyrkningssikker jord……. og at vi er indstillet på at yder vores bidrag til en genopretning og fremtidig beskyttelse af naturen…. det ligger i vores gener ! Vi landmænd har før vist os omstillingsparate, når forholdene krævede det.

Det er komplicerede problemer, der skal løses og tilsvarende vidtrækkende beslutninger, der skal tages. Skal vandløbenes fysiske tilstand ændres, eller skal dyrkningen af lavbundsområderne opgives ved jordbytning? Det vil efterlade Nivåens øvre løb i vild natur som ”buffer” for den neden strøms bymæssige bebyggelse. For mit eget vedkommende er jeg stadig af den opfattelse, at projektet bør indbefatte en sluse ved Nivåens udløb i Sundet. Den ville skabe et kontrollerbart system , der kunne administrere regngudernes forventede hærgen. Måske ikke en udelukkende vild natur - men en fleksibel udgave. Løsningen kommer ikke uden sværdslag, og den sker ikke af sig selv.

Sammenfattende håber jeg ikke, at fremtidige spørgsmål angående det forestående arbejde vil blive mødt med slutreplikken fra ”90års fødselsdagen” : ”Same Procedure as Every Year ! ”

Ulla Hardy-Hansen
Byrådet
Socialkonservativ