Naturen kalder på hjælp – både globalt som i Canada på den netop afsluttede FN-konference om Biodiversitet - og i Danmark, hvor der ifølge DN´s hjemmeside uddør lige så mange arter som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

Tabet af biodiversitet har stor betydning. Vi mennesker er afhængige af, at økosystemerne fungerer, for at sikre blandt andet bestøvning af vilde planter og afgrøder. Derfor skal vi på alle niveauer give vores bidrag til, at naturen får bedre plads og beskyttelse.

I Fredensborg Kommune har Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling i 2022 indviet et nyt naturområde på kommunens areal ved Græstedgård, der dermed er med til at give bedre plads til naturen.

I 2022 har kommunen også deltaget i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune med det visionære projekt Nivå Engfjord. Byrådet har besluttet at arbejde etapevist med at omsætte projektet til virkelighed i samarbejde med lodsejerne.

I 2022 har SF taget initiativ til at få afsat penge til en sansehave ved Aktivitetscenter Skovgården i Humlebæk. Sansehaven forventes etableret i 2023 til glæde for beboere, besøgende og ansatte.

I 2023 sætter Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling gang i omdannelsen af Humlebæk Syd - fra tidligere landbrugsdrift til mere rig biodiversitet.

To udfordringer presser sig på: Hvordan får vi endnu flere med til at skabe varieret og rig natur fx i egne haver og på fælles- og på virksomhedsarealer? Hvordan giver vi børn og unge endnu bedre mulighed for at lege, opleve og fordybe sig i naturen. De udfordringer skal vi arbejde videre med i det nye år.

Med ønsket om et godt nytår for natur og mennesker.

Hanne Berg, SF,
Medlem af byrådet, - af Børne- og Skoleudvalget, og formand for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling.