Ved seneste Byrådsmødet behandlede vi Nivå ny Bymidte. Det er så vigtigt, at byggeriet nu kommer i gang. Alt for længe har vi været vidner til at bymidten er visnet, lokale aktiviteter er forsvundet, og byens borgere har vænnet sig til at handle andre steder. Så nu skal der endelig ske noget.

Når vi bygger et vigtigt område som Nivå ny Bymidte skal vi huske at lytte til de lokale borgere. Det gjorde jeg tydeligt ved Byrådsmødet.

For jeg har modtaget henvendelser og mails fra bekymrede Nivå borgere. Bekymringerne handler om højden, grønne områder, trafik og høje støjhegn – Og jeg delte dette ved Byrådsmødet:

- INGEN HØJE VARTEGN HER: Mange borgere er bekymrede over områder med op til 4 etager i Nivå ny Bymidte. Jeg deler borgernes bekymringer over flere høje huse i Nivå. Vi bliver i nye byggerier altid nød til at spørge os selv: ”Hvilken by ønsker vi at skabe”, og se nye byggerier i en helhed med resten af den by vi ønsker. Og jeg drømmer ikke om et Nivå kendetegnet af høje huse.

- FLERE GRØNNE OMRÅDER: Naturen skal være vores kendetegn i Fredensborg Kommune. Og derfor skal det grønne også være tydeligt, og prioriteres i Nivå ny Bymidte. Flere borgere har bemærket, at det grønne desværre ser ud til at være lidt mindre i det nye byggeri end først forventet. Det skal vi huske at prioritere.

- TRAFIKHASTIGHEDEN SKAL SÆNKES: Nivå ny Bymidte skal jo kunne benyttes nemt af de lokale borgere, og derfor skal det også være nemt at gå og cykle dertil. Derfor skal trafikhastigheden være lav i området. Det er der heldigvis nu endelig enighed om, og hastigheden sænkes derfor til 30 km/t på Niverødvej, og der er enighed om ekstra opmærksomhed på trafikken i området.

- INGEN HØJE STØJHEGN: Høje støjhegn var tegnet i områder af den nye Bymidte. De ville hegne den nye Bymidte ind på mærkelig og unødig vis. For støjudfordringen kan sagtens løses ved at sænke hastigheden i området, og desuden ved at bygge i de lydisolerende materialer, som findes i dag. Heldigvis var der lydhørhed overfor dette, og ideen om de høje støjmure droppes nu, for at skabe en mere åben bymidte.

Nivå Bymidte er så vigtig for byen, og projektet skal virkelig i gang nu. Det har et enigt Byråd heldigvis vedtaget. Og Administrationen har allerede fuld fokus på projektet. Så må vi lokalpolitikere tage ansvaret for at huske at lytte til lokale borgere hele vejen i projektet.

Jeg fortsætter fokus på en god lokal Nivå Bymidte. Det skylder vi byen og alle os der holder af den.

 

Af
Heidi Boss Nyby.
Konservativ Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune