Som følge af algevækst i Sjælsø er sluseporten ved udløbet fra søen lukket, dog sådan at vandstanden i søen ikke bliver for høj. Dog er der en stor ø af fisk, der ligger med bugen i vejret.

Men langs hele Usserød Å findes algevækst i overfladen, og den "stjæler" ilten fra vandet med det resultat, at fiskelivet i åen i dag er uddød. Årsagen synes at være den høje temperatur i oktober uden egentlige regnperioder. Det må frygtes at klimaændringerne vil være et globalt fænomen, der varigt påvirker det biologiske liv i Sjælsø og dermed Usserød Å.

Der er ingen nemme løsninger på problemet; kun at vente på en længere regnperiode, der vil skylle åen ren igen, men det hjælper ikke på fiskelivet, hvor kun tiden måske læger sårene.

Det skal derfor foreslås, at Fredensborg Kommune sætter ind og mekanisk rydder op i de slimede algeforekomster langs Usserød Å og håbe på en længere regnperiode samt undgå, at der sker overløb med urenset spildevand fra Hørsholms renseanlæg ved Ådalsvej.

af
Flemming Priem
Pens.civ.ing.
Mølledammen 14A
Kokkedal