Jeg har sagt det før – Og jeg siger det lige igen:

Det er på tide at opdatere og vedligeholde Nivå Havn og Strandpark. Og nu beviser en ny rapport fra COWI endda min vigtige pointe.

Havnen har længe trængt til en generel opdatering. Og den nye rapport viser nu at mange områder på havnen skal laves. F.eks. har en simpel ting som slæbestedet længe trængt til hjælp, så det er sikkert at bruge den (Det er der hvor både børne og voksen sejlere skal slæbe deres joller op og ned af vandet).

Derudover er det efterhånden ikke nemt, at cykle til havnen og stranden i Nivå, fordi rødder stikker op på kørebanen, og gør det svært for en cykel at køre der. Den meget smalle vej til havnen og stranden er tæt trafikeret. Parkering er der for lidt af. Biler smides derfor ofte i hele det grønne område. Trygheds skabende belysning mangler på de mange mørke danske aftener. Og området er generelt slidt – Netop fordi så mange nyder at bruge området. Det er et vigtigt område for byen.

Og når nye vedligeholdelses tiltag opstår på havnen, behandles de individuelt - I stedet for at se dem i en sammenhæng. Der mangler simpelthen prioritering af en fælles plan for vedligehold af Nivå Havn og Strandpark!

Ved seneste møde i Fritid & Idræts Udvalget gjorde jeg IGEN opmærksom på netop dette. For det er på tide at tage stilling til hvad vi vil med Nivå Havn og Strandpark. For hvis vi vil Nivå Havn & Strandpark, så skal det vedligeholdes. Efter min mening er havnen og stranden noget af det helt unikke ved at bo i Nivå. Og derfor skylder vi borgerne at sikre vedligehold af området, så alle kan nyde det.

Det skaber i længden ikke værdi at blive ved med at bygge nyt, hvis vi alligevel ikke har råd til at vedligeholde det. Ved det netop indgåede Budgetforlig var der heldigvis enighed om, at finde lidt flere midler til vedligehold. 

Men det er slet ikke er nok, og der vil igen mangle penge til det vedligehold, som er nødvendigt. Det viser den nye COWI rapport desværre også. Lad os derfor stå sammen om at finde en løsning, og prioritere en opdatering og ordentligt vedligehold af Nivå Havn og Strandpark.

Af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem,
Næstformand Fritid & Idræts Udvalget