I Fredensborg Kommune er vi så heldige at der er mange frivillige ildsjæle, som bruger deres fritid på at skabe unikke fællesskaber i vores lokale sportsklubber og foreninger. Vi har bl.a. glæden af at møde dem i vores arbejde i Fritid & Idræts Udvalget.

Men i Fritid & Idræts Udvalget møder vi desuden ved udvalgsmøderne en udfordring med vedligehold af faciliteterne ved sportsklubberne og foreningerne, Hvert eneste møde har en ny sag om behov for vedligehold. Og ved hvert eneste Udvalgsmøde er udfordringen den samme: Der er ikke budget nok i Fritid & Idræts Udvalget til at løse  vedligeholdelsesudfordringerne. Og med omfanget af vedligeholdelsesbehovet og det begrænsede budget i Udvalget, kan man overveje om dele af den store mængde af vedligeholdelses opgaver overhovedet burde høre til i Fritid & Idræts Udvalget.


Ved det netop indgåede Budgetforlig var der heldigvis enighed om, at finde flere midler til vedligehold. Det er vi glade for. Men vi kan desværre allerede nu se at det ikke er nok, at der igen vil mangle penge til det vedligehold, som er nødvendigt.


Men hvorfor skal det hele tiden handle om vedligehold? Hvorfor er det så vigtigt, at løse vedligeholdelses udfordringen i Fritid & Idræts Udvalget? Fordi det er vigtigt for Fredensborg Kommune, at der er et stærkt foreningsliv med gode fritidsaktiviteter til vores børn. Derfor skal vi sikre gode rammer for det lokale foreningsliv. Fordi at være en del af stærke lokale fællesskaber er med til at skabe en god start på et godt liv.


Følelsen af at høre til og være en vigtig del af et fællesskab opstår også i vores lokale idrætsforeninger og fritidsaktiviteter. Vi skal derfor sørge for, at det lokale foreningsliv har gode faciliteter og ordentligt vedligehold af dem.


Det vil i længden ikke skabe værdi, at bygge nye idrætsfaciliteter, hvis vi ikke har råd til at vedligeholde dem.
Og derfor handler det her igen om vedligehold.

Af Heidi Boss Nyby
Konservativ Byrådsmedlem
Næstformand Fritid & Idræts Udvalget