Budgetforhandlingerne skal i gang på Rådhuset. De bliver præget af den økonomiske situation i Danmark, inflation, og aftalen ml Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, som kræver besparelser i kommunerne, og er med til at sætte Fredensborg Kommune under pres.

Jeg bekymrer mig over at det kan resultere i, at vi kun kigger på tal, og glemmer dem det handler om: Vores borgere, deres hverdag og virkelighed. Jeg bekymrer mig over at regnestykket glemmer den konsekvens besparelser kan få.

Vi er i en tid præget af prisstigninger og usikkerheder. Priser på byggematerialer er høje. Der er mangel på arbejdskraft. Aftalen ml regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2023 sænker rammen for hvad kommunerne må bruge på anlæg – Vi kan bygge mindre. Det gør, at vi bliver nødt til at være realistiske for at komme i mål med ønsker for vores kommune, og ikke stå tilbage med store forringelser.

Vi skal i budgetforhandlingerne huske virkeligheden og hverdagen:

Stigende antal børn – Mangel på pasning: Et budget kan blive til tal på papir i stedet for børn og familier. Men det gode børneliv skal i år særligt huskes i budgetforhandlingerne. Et stigende børnetal har allerede givet markant stigning i indskrivninger i institutioner i Fredensborg Kommune, og over tid stigning i antal skolebørn.

Det har allerede skabt mangel på pasning, som kun bliver værre! Der skal prioriteres investeringer i gode bygninger til pasning og uddannelse af vores børn. Vi må samtidig sikre kvaliteten af det vi kan tilbyde børnefamilier i hverdagen.

Råd til at tiltrække og fastholde de bedste pædagoger og lærere: Fredensborg Kommune må ikke spare sig væk fra at være en eftertragtet kommune for børnefamilier. Vi må prioritere at have velfungerende, moderne børnepasning og ambitiøse skoler med gode faciliteter. Børn har brug for dygtige, kærlige pædagoger og lærere. Vi må ikke spare så hårdt på børneområdet, at Fredensborg Kommune ikke er et attraktivt sted at arbejde som pædagog og lærer.

Øget inklusion bliver dyrt: Fredensborg Kommune har allerede en inklusionsmålsætning på 95 procent! Det er blandt de allerhøjeste. Øget inklusion flytter børn med særlige behov fra specialskoler til folkeskoler, hvor vi reelt ikke har råd til at skabe ideelle rammer. At bruge inklusion som spareøvelse vil tabe børn på gulvet, som vi skal samle op senere i livet. Det er en besparelse vi ikke kan være bekendt.

Jeg håber derfor, at vi ved budgetforhandlinger husker virkeligheden og hverdagen, når vi sparer.

af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem