Netto på Torpenvej blev ved etableringen hurtigt en nærbutik for mange, især for borgere der bor syd for Torpenvej og langt fra Humlebæk Center.

På grund af sin begrænsede størrelse kan Netto ikke leve op til de almindelig krav man kan ønske af en dagligvare butik.

Med de forudsætninger som opstilles til trafiksikkerhed, arkitektur og bæredygtighed fra, Jesper Tvilde og Mikkel Dodt Fregerslev den 9.juli, bør deres forslag støttes.

Vedrørende trafiksikkerhed for skolebørn er der mulighed for i stedet for Torpenvej, at vælge stien langs Humlebækhallen eller Øresundsvej til Humlebæk Skole.

Vedrørende arkitektur er Nettos eksisterende arkitektur en højnelse i forhold til hvad man ellers kan opleve på den del af Torpenvej.

Vedrørende bæredygtighed er det en fordel hvis de berørte borgere kan få dækket deres dagligvarebehov i en nærbutik i stedet for, at transportere sig til og fra et fjernereliggende butikscenter.

Kommunalpolitikerne bør forlade den rigide holdning til Netto på Torpenvej og lytte til almindelige borgeres ønsker.

John Sylvester
Humlebæk