Den nye nærpolitistation med borgerekspedition i Nivå blev fredag den 3. juni officielt indviet.

Jeg ønsker Fredensborgs borgere tillykke med den nye nærpolitistation, og hilser nærpolitienheden velkommen i Nivå. Med en nærpolitistation bliver politiet en fast del af lokalsamfundet. Nærpolitistationen har til formål at skabe mere synligt politi og komme tættere på borgerne.

Det er en gevinst for borgerne i Fredensborg kommune, som kommer til at se mere af politi fremover.

Jeg mener, at et synligt politi i hverdagen har en stor betydning, når det gælder om at forebygge kriminalitet. Derudover er det tryghedsskabende at have en nærpolitistation i de situationer, hvor der er brug for at tilkalde hjælp. Mere politi til stede i hverdagen, kan vi komme mere kriminalitet til livs og styrke den forebyggende indsats blandt børn og unge, så de ikke ender i en kriminel løbebane.

I socialdemokratiet kæmper vi for at øge trygheden i Fredensborg kommune.

Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået denne nærpolitistation, og jeg er sikker på, at det vil betyde noget for trygheden i vores kommune.
Jeg håber, at borgerne vil gøre brug af de nye betjente. De er til for jer og for trygheden i Kommunen.
Jeg ser personligt frem til, at der forhåbentligt kan ses flere betjente på gaderne i Fredensborg Kommune.


Suzan Daoud (A), Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune