SF arbejder for nye initiativer for at få kommunen op i gear ift. grøn omstilling. Klimakrisen og krigen i Ukraine gør behovet for hurtig handling særdeles påkrævet. Fredensborg Kommune bruger ifølge ”Kend din kommune” under 5 % vedvarende energi og har ingen vindmøller, så der er et stort potentiale for forbedring.

Her er vores forslag:

1. Energieffektivisering - Kommunens bygninger skal forsat energirenoveres, så det samlede forbrug til varme og el mindskes markant.

2. Flere solceller på kommunens tagarealer eller i nye vinduer, hvor solcellerne kan etableres uden man kan se dem. Kokkedal Skole skal snart have nyt tag – her kan også etableres solceller.

3. Kommunen skal indgå nye partnerskaber med industri og forretningsliv i kommunen om energirenovering og etablering af vedvarende energi. Kommunen kan facilitere og motivere erhvervslivet til nye tiltag.

4. Flere af parkeringsarealerne i kommunen kan etableres med solcelle-tage ligesom ved Rådhuset.

5. I forbindelse med kommuneplanforslaget som p.t. er i høring, ønsker SF flere arealer i kommunen udpeget til opstilling af solceller end det ene, som forvaltningen har foreslået p.t. Vi foreslår arealer udlagt langs motorvejen til solcelleparker. Desuden ønsker vi undersøgt, om der kan findes velegnede arealer til vindmøller.

6. Planen for fjernvarme skal udbredes yderligere, for at så mange som muligt af de nuværende gasfyrede områder kan få fjernvarme. Fjernvarmen skal produceres af vedvarende energi som fx solvarme og varmepumper.

7. Inspireret af Høje Tåstrup ønsker vi, at Norfors etablerer et solvarmeanlæg med et stort, nedgravet lager til varmt vand vintermånederne, hvor behovet er størst. Det kan placeres ved vandtårnet i Kokkedal og lidt syd for vandtårnet – tæt på motorvejen. Solvarme udnytter p.t. energien 4 gange så effektivt som solceller.

 

af

Hanne Berg, SF, Formand for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling
Bent Fischer-Nielsen, SF, Medlem af Plan, Trafik og Klimaudvalget