Da bogen ”Grænser for vækst” udkom i 1972 – udgivet af Romklubben – betonede forfatterne, at hvis menneskeheden ikke formåede at begrænse væksten, vil den med tiden vokse, når grænserne rykker tættere på.

Det nyskabende ved bogen var en avanceret model, der kunne bruges til at skabe langsigtede scenarier over udviklingen i Verden. Modellen fokuserede på centrale størrelser som befolkningen, industriproduktionen og forureningen. Udgangspunktet var en videreførelse af eksisterende, langsigtede metoder.

Modellen viste, at der i det 21.århundrede ville ske et brat og vedholdende fald i industriproduktionen, der så ville blive efterfulgt af et tilsvarende fald i forureningen og befolkningens størrelse. I forbindelse med modellen nåede de frem til konklusionen om teknologiernes rolle i et vækstperspektiv: Selv med overoptimistiske forventninger til teknologiernes udvikling i løbet af det 21.århundrede, ville væksten vende bunden i vejret. Hvis overgangen til et ligevægtssamfund med stabil velfærd bare blev udsat 25 år, ville det i det 21.århundrede alligevel byde på dystre udsigter.

Det har vist sig, at ”Grænser for vækst” stadig har aktualitet i dag.

I den nye Klimarapport fra FN (IPCC), der blev udgivet den 4.april 2022, bliver de pessimistiske perspektiver yderligere fremhævet. Af rapporten fremgår det blandt andet, at de menneskeskabte klimaændringer har medført udbredte og skadelige indvirkninger på både natur og befolkning med mere ekstremt vejr, end hvad der er naturligt. På tværs af regioner, er det de mest skrøbelige befolkninger og økosystemer, der bliver hårdest ramt.

Hvis den globale temperatur stiger med 1,5 grader inden for de kommende årtier, vil flere samfund og økosystemer stå overfor yderligere klimamæssige udfordringer. Vi har mindre end tre år til at knække kurven over globale udledninger af drivhusgasser, hvis vi skal leve op til Klimarapportens mål, og vi må bremse udledningen med over 40%. I tiåret 2010 – 2020 steg udledningerne med 12%.

Det er lidt forskelligt, hvordan de enkelte kommentatorer tolker Klimarapporten. Fagbladet Ingeniøren udtaler den 8.april blandt andet: ”Det kan stadig lade sig gøre at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, men det kræver, at landene handler hurtigt. Verdens lande bliver nødt til kollektivt at reducere deres udledninger med over 40% frem til 2030 og være helt holdt op med at tilføre CO2 til atmosfæren inden 2050”.

FN´s generalsekretær, Antonio Gutteres udtalte blandt andet ved et pressemøde den 4.april: ”Den nye FN-rapport tegner et sort billede af fremtidens klima”.

 

af Flemming B. Priem
Pensioneret civilingeniør
Mølledammen 14A
Kokkedal