Regeringen udsendte for nylig en evaluering af de hidtidige initiativer på veteranområdet. Dette er blevet godt modtaget af både krigsveteranerne, de pårørende og de faglige organisationer. Det politiske ansvar for de opgaver, vi beder de udsendte om at løse, er et anliggende for Folketinget. Respekten og opfølgningen må og skal tillige være lokalt forankret.

Mit indtryk fra evalueringen er, at det væsentligste udestående i veteranindsatsen lige nu er den mindre gruppe af fysisk og psykisk sårede veteraner, der har behov for hjælp, menh ar vanskeligt ved selv at bede om og opsøge støtte.

 

Når krigsveteraner med komplekse problemstillinger henvender sig i deres kommune, og den rette ekspertise ikke er til stede her, er det muligt at inddrage VISO, som kan støtte med rådgivning og udredning af komplekse problemstillinger gennem deres landsdækkende netværk af specialister. Det er desværre en mulighed, som er meget lidt kendt. Da en stor del af indsatsen over for borgere med handicap og socialpsykiatriske problemer ligger hos kommunerne er der også her behov for større opmærksomhed på området, så vi ikke forspilder muligheden for at give en hjælpende hånd til de veteraner, som har helt særlige problemer.

 

Kommunerne har også mulighed for at få undervisning stillet til rådighed for kommunernes sagsbehandlere - fleksibelt og omkostningsfrit. Det står det nationale Veterancenter for. Undervisningen drejer sig både om forhold før, under og efter udsendelsen samt psykiske efterreaktioner. Desværre har det vist sig, at der fra kommunernes side har været begrænset interesse i dette tilbud, hvilket i evalueringen vurderes at hænge sammen med, at veteraner kun udgør en mindre del af borgerne i kommunerne. Derfor kunne man overveje at gå sammen på tværs af nogle kommuner i Nordsjælland for derved at skabe et afsæt for et bredere, samlet tilbud til veteranerne i regionen.

 

Ovennævnte brudstykker fra den hidtidige veteranindsats i Danmark illustrerer, at der er behov for en styrket opmærksomhed fra kommunernes side omkring veteranernes forhold. En egentlig veteranpolitik kunne derfor overvejes i næste byrådsperiode.

 

På baggrund af den netop foreståede flagdag foreslår Radikale Venstre også, at byrådet fremover går sammen om en eller anden form for lokal markering den indsats og de ofre, som danske udsendte i militære og humanitære missioner har stået for. Både på Kastellet og i Viborg er der allerede mindeplader, men veteranerne og deres pårørende bør også opleve en stærk lokal anerkendelse. Hvordan dette i givet fald bør komme til udtryk, må afklares i en nærmere dialog.

Af Kristian Hegaard, radikal folketingskandidat og medlem af byrådet i Fredensborg Kommune

{fcomments on}