På det seneste byrådsmøde besluttede vi i byrådet os for at lade de 660 kvm., der ikke indgår i biblioteksprojektet og som ikke, som ellers tidligere planlagt, kan anvendes til kommunale sundhedsfunktioner, stå tomme til senere behov og som ikke renoverede lokaler.

Som stående udenfor partierne, men med et konservativt udgangspunkt, har vi, i lyset af, at det til oktober måned er 300 år siden, at Fredensborg Slot ovenpå afslutningen af Den Store Nordiske Krig stod færdigbygget på foranledning af Frederik den IV overvejet om der udgiftsneutralt for kommunen i lokalerne kan etableres et egentligt Fredensborg By Museum.

Det har gennem snart mange år været et stort ønske blandt engagerede borgere og lokale byrådspolitikkere at skabe en mulighed for at formidle Fredensborg by´s helt unikke historie og betydning for lokalområdet. Mange egnede lokaliteter er desværre ”gået tabt” til formålet – Den gamle politistation, ”Det gule Palæ” på Tinghusvej, Hegelsminde og Kornmagasinet på Slotsgade har også været på tale.

Bygningen af slottet førte til, at der efterfølgende opstod en by omkring slottet kaldet Fredensborg By samt i tilknytning hertil et righoldigt kultur- og kunstnerliv, der blandt andet er så fint beskrevet i Ole Nørlings II bindsværk fra 2015.

Vores kulturhistorie og lokale royale historie er, blandt andet med afsæt i Europas svigerforældre Christian den IX og Dronning Louises mangeårige ophold på Fredensborg Slot, efter vores opfattelse helt unik.

Som vi ser det må der ikke gro mos på spørgsmålet om anvendelsen af de 660 kvm., således at lokalerne kommer til at fremstå tomme i en længere årrække.

Vi vil nu som nævnt ovenfor søge afdækket gennem yderligere borgerinddragelse om der kan findes en fuldgod anvendelse af lokalerne.
Med forbehold for, at der kan være andre forslag, har vi som nævnt fået den ide, at lokalerne eventuelt kunne anvendes med henblik på etablering af et egentligt Fredensborg By Museum, eventuelt kaldet ”Fredensborg Bys Kulturhistoriske og Historiske Museum”.

Skal lægge op til, at Fredensborg bys borgere og vores foreninger, gerne overfor os direkte ytre sig omkring vores tanker, således at vi kan gå videre i vores lokalpolitiske virke.