I ca. 10 dage af januar måned 2022 var Nivås velbesøgte bager Antons på Gl. Strandvej desværre lukket.

Det medførte, at Nivås dagligvarebutikker i perioden var reduceret med 50 %! Ud af to mulige butikker var der kun én butik – en mindre Netto i bymidten - tilbage til at dække de knap 9000 indbyggeres dagligvareforbrug!

For vi venter stadig på, at KFI kommer i gang med at bygge nyt i Nivå bymidte. Det er tankevækkende, at en helt by er blevet så afhængig af én grundejer, KFI, der desværre stadig lader vente på sig, måske i den sidste tid på grund af et ophedet marked for byggeri.

 

Da byrådet 2020 vedtog lokalplanen for første etape af Nivå bymidte, fik bygherre en ret til at bygge to dagligvarebutikker og et antal mindre udvalgsvarebutikker, men ikke en byggepligt. Kommunen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gøre noget for at hjælpe handelslivet på vej. Som borgere er vi ”i lommen” på KFI, for det er KFI, der som eneejer af byggegrundene kan igangsætte nybyggeri og handelsliv i bymidten.

 

Mens vi venter, kan vi glæde os over, at Nivå Bibliotek på linje med resten af kommunens biblioteker har fået udvidet de betjente åbningstider, at FællesVærket har café de fleste tirsdag kl. 16-17 udenfor Nivå Biblioteket og inviterer til fastelavn for børn og forældre den 26. februar, og at bager Antons og Chres (interiør og gaver) på Gl. Strandvej er solstråleeksempler på, at ting heldigvis stadig lykkes i Nivå.

 

Venlig hilsen

Hanne Berg, SF,
Solvej 14
Nivå