Midt i virvaret af badebroer, bådebroer, vandskibroer, badende og sejlende, badeområder og sejlområder, står jeg som forældre til to børn, der begge dyrker vandski som sport.

Vi er med på 3. sæson i Nivå Vandskiklub og nyder i den grad at komme der.

Klubben drives helt og holdent på frivillig basis og gør et kæmpe arbejde for alle aldre i Fredensborg Kommune.

Nivå Vandskiklub har ligget på samme sted siden 1981, klubhuset er opført i 1994 af frivillig arbejdskraft, penge fra klubben selv og tilskud fra kommunen.

Vi vedligeholder selv huset, vores både samt vandskibroen, hvortil kommunen dog afholder de materielle udgifter.

Klubben bliver i disse dage beskyldt for mangt og meget. Vi bliver anmeldt til Søfartsstyrelsen antagelig for konkurrenceforvridende virksomhed, fordi vi ind imellem afholder arrangementer for skoler og klubber o.a., som gerne vil lære at stå på vandski. Vi bliver anmeldt til kommunen for ulovlig opbevaring af brændstof til vores både og vi bliver anmeldt til politiet for ulovlig sejlads pga. "manglende" planetilladelse.

Alt sammen af Nivå Pingvinerne og altsammen noget som er blevet afvist af de forskellige instanser, men også et vellykket forsøg på at gøre livet surt for vandskiklubben.

Sikkerheden skal være i højsædet.

Antallet af badende i og omkring vandskibroen og havneindløbet har været støt stigende i de senere år og ikke alle holder sig inden for de afmærkede områder.

Derfor har fritids- og erhvervsudvalget besluttet, at den midlertidige badebro på ydersiden vandskibroen skal nedtages.

Det er der naturligvis mange, som er kede af. Det forstår vi godt, men en personpåsejling vil være utilgiveligt.

Derfor undrer jeg mig meget over, at man finder det nødvendigt, at behandle "naboer" på denne måde.

Jeg er blevet fortalt, at det måske skyldes ærgrelse hos vinterbadernes over ikke at have fået andel i Nivå Vandskiklubs klubhus, som de ved deres stiftelse havde set som det helt oplagte.

Der er igennem tiden blevet tilbudt mangt og mange alternativer til vinterbaderne fra kommunens side, som de har takket pænt nej til.

Jeg undrer mig over at Nivå Pingvinerne ikke forsøger at skabe deres eget i f.eks. det gamle dykkerklubhus, som de er blevet tilbudt og sammen med kommunen forsøge at få et ordentligt badeanlæg op at stå i Nivå Strandpark.

Og jeg undrer mig især over, hvordan en stor gruppe voksne, ressourcestærke, politisk bevidste mennesker, kan have behov for at køre sådan en hetz mod en frivillig forening, som har eksisteret i mere end 30 år og som bidrager til, at kommunens børn og unge kan få en masse gode oplevelser.

 

Annemette Ottesen

 

{fcomments on}