900 evakuerede afghanere får midlertidigt ophold i Danmark, og skal boligplaceres i kommunerne. Dermed skal Fredensborg Kommune placere i alt seks kvoteflygtninge i 2022.

Kommunerne har mulighed for på frivillighedsbasis at fremsende ønske til det Kommunale Kontakt Råd (KKR) om at modtage yderlige flygtninge ud over den udmeldte kvote.

Vi har et særligt ansvar for de evakuerede afghanere, der har hjulpet Danmark under ekstremt vanskelige forhold.
Jeg er utrolig glad og stolt over at flertallet i Fredensborg Byråd har stemt for at modtage et yderligere antal flygtninge over den udmeldte kvote. Fredensborg kommune skal nu tage imod 9 flygtninge fremfor 6.

Fredensborg Kommune har tidligere taget et ansvar og lykkedes også godt med opgaven med integrationen af nyankomne flygtninge. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi i det lokale samfund tager godt imod de nye flygtninge og hjælper dem med at blive en del af det lokale samfund.

Jeg ønsker de nye flygtninge velkommen med håb om, at de kan få et godt og tilfredsstillende liv i Fredensborg Kommune.

af
Suzan Daoud (A), Byrådsmedlem