På vælgermødet i KulturStationen i Humlebæk var der forældre, der rejste kritik af forhold i en daginstitution i Humlebæk. Deres oplevelser blev jeg oprigtigt ked af at høre.

Nu må vi finde ud af, om problemet udspringer af rammevilkår, ledelse, arbejdsmiljø eller andet. 

Konkret foreslog jeg på vælgermødet, at vi politisk kunne starte et forsøg i Humlebæk med én institution der kan blive frigjort fra Områdeinstitutionen. En lille institution med en daglige leder, der er ansvarlig for driften, og som kan reagere hurtigt på problemer, og genskabe en positivt og tryg ramme for børn og forældre. 

Generelt skal vi have gjort op med tavshedskulturen og der skal ikke lægges låg på kritik fra borgere i kommunen. Kritik skal derimod hjælpe os politikere til at forstå problemer der opstår. Når forældregrupper har skrevet direkte eller i læserbreve til os politikere, har jeg støttet og bakket op om deres synspunkter. Jeg har nysgerrigt og åbent taget forældrenes synspunkter til drøftelse i det politiske udvalg, og forsøgt at skabe grundlag for dialog og forbedringer. Som næstformand har jeg de sidste to år inviteret til brede drøftelser mellem forældregrupper, forældrebestyrelser og det politiske udvalg ad flere omgang, fx også om omsættermodellen og normeringerne i vores institutioner.

Siden jeg blev valgt ind i byrådet, da mine børn var mindre, har jeg arbejdet for forbedringer for børne- og skoleområdet.

Fra 2018 har Fredensborg byråd tilført ekstra penge: 7 mio.kr. + finanslovsbevillinger til minimumsnormeringer på 8,5, 11,9, 15,3 og 15,3 kr. mio. kr. fra 2022 til 2025 til flere pædagoger. Det er en positiv udvikling, men vi er ikke i mål endnu. SF vil de næste år fortsætte med at give endnu flere penge til pædagogisk personale til glæde for børn og familier.

Jeg vil fortsætte dialogvejen, og forældre er altid velkomne til at kontakte mig.

af

Hanne Berg, SF
Fredensborg byråd