Hørsholm Kommunes Byråd (HKB) lægger massive planer om boliger, plejehjem, butik og P-hus ved Kokkedal Station.

Jeg opfordrer nu mine kolleger i Fredensborgs Byråd(FKB) til mere aktivt at tage Kokkedalborgernes side i den planlagte bebyggelse af Kokkedal Stationsområde.

For der er mange Kokkedalborgere, der som naboer er bekymrede for, at deres nabolag bliver negativt påvirket.

Min opfordring går på, at FKB aktivt skal sikre, at de mange Kokkedalborgeres stemme bliver inddraget i nabokommunens beslutningsproces. Det kan ske ved, at FKB indgår i tæt dialog med HKB. Flere forhold kan betyde meget for naboerne i den videre proces, fx at byggeriet bliver mindre omfattende, at flere gamle træer bevares, og ikke mindst, at der bliver mange nok P-pladser til gratis benyttelse for de mange pendlere, der parkerer deres bil i Kokkedal.

Forhåbentligt kan forhandling føre til gode resultater hen over kommunegrænsen. Men planloven giver adgang til at nedlægge veto overfor en nabokommunes plan, og så skal Indenrigsministeren mægle. SF kan ikke udelukke, at det bliver nødvendigt at trække veto-kortet i 2022, hvis ikke hensynet til alle naboerne til Kokkedal Station kommer til at indgå i forhandlingerne hen over kommunegrænsen.

 af

Hanne Berg, SF´s spidskandidat til KV 21.