Langt de fleste her i landet sætter pris på vores velfærdssamfund. Faktisk er vi beundret i udlandet for vores stærke velfærdsstat med høje indkomstskatter, som er blandt de højeste i verden. Som bekendt betyder det bl.a., at vi har et sygehusvæsen med gratis indlæggelse og behandling, gratis lægehjælp, gratis uddannelse, folkebiblioteker, folkeskoler og udstrakt social omsorg for ældre samt tilstræber korrekt personalenormering i børneinstitutioner i kommunen.

Der var en udbredt modvilje mod, at de konservative delvis fik solgt Teledanmark til amerikanske Ameritech, at Kastrup Lufthavn kom på udenlandske hænder, og at DONG delvis blev solgt til amerikanske Goldman Sachs. I det hele taget er det ikke velsét, at udenlandske kapitalfonde køber sig ind i store danske selskaber, da de kun er interesserede i størst muligt udbytte til deres aktionærer i en afgrænset periode - og så videre til andre markeder som en art udbyttegribbe.

En stærk velfærdsstat – med fordelene for borgerne er, hvad de fleste ønsker sig. Derfor er blå blok med Liberal Alliances forslag om at sænke indkomstskatten en uønsket idé, da det især ville gavne de rigeste. I stedet – og ud fra at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder - skal det foreslås, at skatten hæves for de højeste indkomster i henhold til statens rammer , så kommunen kan øge det kommunale råderum ud fra ønsket om socialøkonomisk retfærdighed.

Her op til kommunalvalget den 16.november tænker jeg på Edvard Brandes´ ord, at vi skal dele os efter holdninger. Og i Fredensborg byråd er man – som i de fleste andre kommuner - enige om at være uenige, men her er der tradition for kompromisser, hvor man politisk i enighed får et holdbart budget, der i dag er forbavsende godt og snart gør kommunen gældfri med stor kassebeholdning til brug ved bl.a. de kommende store bymidteprojekter.

Ved dette kommunalvalg er – efter min opfattelse – nogle mærkesager helt centrale: En korrekt personalenormering i børneinstitutioner, en god omsorg for de ældre med et nødvendigt antal ældreboliger, ældrebofælleskaber og rehabilitetsmuligheder samt en rasende hurtig grøn omstilling med indførelse af vedvarende energi og fokus på biodiversitet og naturbeskyttelse.

Efter min bedste overbevisning er det primært de røde partier, som er bedst til at opfylde disse ønsker. Jeg skal derfor varmt anbefale at stemme på borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) som fortsat borgmester med liste A og så primært Hanne Berg (SF) og 2 SF-kandidater til det nye byråd.
Endvidere skal jeg til regionsrådsvalget anbefale regionsrådsmedlem Peter Westermann (SF) som en kompetent kandidat til Hovedstadsregionen.

af
Flemming Priem
Pensionist
Jellerød Have
Kokkedal