Humlebæk Syd er et vigtigt grønt område at bevare. Naturen SKAL være vores kendetegn her i Kommunen.
For tiden skiftes nuværende Byrådsmedlemmer derfor til at sige at Humlebæk Syd er vigtig.

MEN vidste du, at de i ”Planstrategi Fremtidens Fredensborg Kommune” alligevel har taget hul på at kunne indtage Humlebæk Syd? Der står nemlig bl.a. ” Det skal undersøges, om en relokalisering af boldbanerne ved Bannebjergård til Humlebæk Syd er mulig”.

Det skal ikke være muligt at relokalisere noget som helst til Humlebæk Syd. Vi skal værne om naturen, og alle skal fortsat have mulighed for at nyde naturen her. Naturen i Humlebæk og resten af Fredensborg Kommune er med til at skabe en fælles ramme for det gode liv.

Vi skal sikre, at Fredensborg Kommune fortsat er et grønt sted at leve, og et attraktivt sted at bosætte sig i fremtiden. Vi skal selvfølgelig sikre innovativ og relevant udvikling af vores byer – Men vi skal altså udvikle kommunen i respekt for naturen. Naturområder skal altid respekteres i byggeplaner og byplanlægning, og i stedet tænkes ind som en styrke her.

Og vigtigst af alt skal vi som lokalpolitikere være helt ærlige om lokale ønsker og planer.

 

Af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådskandidat