I Fredensborg Kommune har vi et rigt og mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Det vil jeg værne om og arbejde for at styrke.

I vores Kommune er der nemlig rigtig mange borgere, der udfører frivilligt arbejde. De frivillige foreninger løfter en kæmpe social opgave. De skaber sammenhold og fællesskaber, og de involverer og engagere de unge, så de laver en masse, får netværk, holder dem væk fra gaderne og bliver hjulpet videre i livet. Værdien af dette frivillige arbejde er høj.

Efter flere års arbejde med og engagement i foreningslivet, vil jeg fortsat arbejde for at styrke fritids- og foreningsliv ved at støtte og bakke op om det frivillige arbejde mere og ved at anerkende dette arbejde.

Det Frivillige arbejde spiller en stadig større rolle i vores samfund i dag, og det er vigtigt, at det fortsætter. Det styrker nemlig vores sammenhold.

I socialdemokratiet er vi meget optaget af, at fritids- og foreningslivet kan blomstre. Vi arbejder fortsat hårdt for at kulturen, idrætten og foreningslivet sikres gode og ordentlige vilkår og rammer. Nedskæringer på dette område bliver ikke med vores stemmer.

 

Derfor sæt X ved Suzan Daoud liste A den 16. november.