Fredensborg Kommune står i dag overfor en kæmpe udfordring med hensyn til at rekruttere dygtige medarbejdere til velfærdsområderne her især på ældreområdet.

 

Borgmester Thomas Lykke Pedersen siger "vi har i dag ca. 29 ledige stillinger alene på ældreområdet og det er et bekymrende tal ".

 

I fremtiden bliver konkurrencen om de dygtige medarbejdere endnu større og alle kommuner i Danmark vil stå over for en kæmpe rekrutteringsopgave, hvis de skal sikre kernevelfærden på ældreområdet og børneområdet.

 

Det er derfor nødvendigt at have et langt større politisk fokus på denne opgave end man har i dag. Det er vigtigt at kommunerne har en stærk og moderne fastholdelsesstrategi samtidig med at der er en visionær rekrutteringsplan, hvor alle de forskellige virkemidler kommer i spil. Det handler om løn og arbejdsforhold, medarbejdertrivsel samt ikke mindst om at der er boliger som kan betales af de kommende nye medarbejdere.

 

Fredensborg byråd har før haft succes med nedsættelse af et § 17.4 udvalg (tryghedsudvalg). S foreslår derfor, at der nedsættes et udvalg (§ 17.4) med repræsentanter fra byrådets partier og de tre fagforbund, der repræsenterer velfærdsområderne. Udvalgets parter skal i et tæt samarbejde sikre, at Fredensborg Kommune fremadrettet ikke kommer til at mangle kvalificerede medarbejdere på kernevelfærdsområderne.

 

Med venlig hilsen
Thomas Lykke Pedersen
Borgmester