SF støtter lejerne i deres forståelige vrede opråb til politikerne, for at få indført retfærdige affaldsgebyrer, gradueret efter de faktiske udgifter der afholdes for afhentning af affald fra henholdsvis lejligheder og parcelhuse.

Lejeboligerne afholder i dag selv udgiften til indsamling af affald fra ”øer” i deres egen bebyggelse for lejernes penge. Som Marianne Lundberg, Formand for AB Hørsholm – Kokkedal skriver, derfor ”skal det være meget billigere af betale Fredensborg Forsyning for at afhente fra 13 fælles affaldsøer frem for hos 647 husstande.”

Eller som Finn Zøllner, Formand for Organisationsbestyrelsen i Fredensborg Boligselskab, udtrykker det, så har boligselskabet nu investeret 3,7 mio. kr. i 10 affaldsøer, så der er store besparelser for kommunen ved at hente affald fra de 10 øer i stedet for som nu ved 576 boliger. Den besparelse mener SF også bør komme lejerne til gode, og ikke som i dag, hvor der er ensartet og såkaldt ”solidariske betaling”.

Lars Rich, Formand for Hejrevangens Boligselskab omtaler rigtigt i sit læserbrev, at SF var det eneste parti i byrådet, der i 2019 ville have indført forskellige gebyrsatser. SF vil nu igen stille forslag i byrådet om at få indført retfærdige affaldsgebyrer, der afspejler kostprisen.

af 

Hanne Berg, SF, byrådsmedlem,

Torben Forskov, Bent Fischer-Nielsen og Sune Hybert, alle SF-kandidater til KV 21.