En god relation mellem borger og sundhedspersonale er fundamentet for en værdig ældrepleje.

Logikken er simpel – jo flere sundhedspersonaler, der er i kontakt med en borger, desto mindre kommer borgeren i centrum for sin egen pleje. Jeg mener, at vi i Fredensborg Kommune vil drage stor fordel af at arbejde i faste, mindre teams, der selvstændigt tilrettelægger arbejdet og dækker teamets lokalområde.

Derfor er jeg glad for, at Social- og Seniorudvalget den 6. oktober i enighed bad administrationen indsende ansøgning om del i de 170 millioner kroner, Social- og ældreminister Astrid Krag har afsat til forsøg med faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen. Næste skridt er at inddrage medarbejdere og brugere i processen, så vi kan få et fælles positivt ejerskab af forsøget.

Mindre distrikter med fast personale tilknyttet betyder, at medarbejderne kender området og de borgere, de skal hjælpe. Det vil også gøre, at al viden om borgerne samles på færre hænder. På den måde sætter vi medarbejdernes faglighed i spil og sikrer en tryg og nærværende pleje, hvor den enkelte ældres ønsker og behov bliver det centrale i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Hans Nissen
Byrådsmedlem, formand for Social- og Seniorudvalget
Kandidat for Socialdemokratiet