Et stigende børnetal har givet en markant stigning i indskrivninger i institutionerne i Fredensborg Kommune, og over tid en stigning i antallet af skolebørn. Der er derfor akut brug for fokus på og investeringer i pasning og uddannelse af vores børn. Men det er ikke nok at kigge på antallet af institutioner og skoler – Vi må samtidig sikre kvaliteten af det vi kan tilbyde børnefamilierne.


Fredensborg Kommune skal være en eftertragtet kommune for børnefamilier, hvor alle børn kan komme godt fra start, og få en barndom og ungdom i udviklende omgivelser. Men det betinger at vi kan tilbyde velfungerende, moderne børnepasning og innovative, ambitiøse skoler med gode faciliteter. Børn har brug for dygtige, kærlige pædagoger og lærere omkring sig, og derfor skal vi ikke kun invester i bygninger, men også i efteruddannelser til pædagoger og lærere. 

Der skal være flere voksne, og vi skal bruge et normeringsløft til at skabe meget mere tid til det enkelte barn, så det kan blomstre i trygge rammer. Der skal være et loft over antallet af elever i folkeskolens klasser for at kunne sikre kvaliteten af undervisningen og ordentlig fokus på det enkelte barn. 


Der skal være en god diversitet i udbuddet af pasningsmuligheder og skoler for at sikre det enkelte barns behov bliver mødt. Ingen børn er ens. Derfor skal vi sikre en sund balance mellem offentlige og private skoler og institutioner. Samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet skal styrkes. Ligesom vi skal øge kreativiteten og innovationen gennem samarbejde med de lokale kulturinstitutioner og skolerne.


Det gode børne liv handler altså ikke kun om bygninger, men i lige så høj grad om hvad der sker inde i bygningerne.

 

af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådskandidat i Fredensborg Kommune